Kunnille lisätukea Suomen pakolaiskiintiössä otettavien hätätapausten vastaanottoon

Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia2-hankkeelta lisätukea kuntaan vuonna 2016 vastaanotettavista, Suomen pakolaiskiintiössä otettavista hätätapauksista. Lisätuen avulla vahvistetaan kuntien mahdollisuuksia varautua hätätapauksina saapuvien mahdollisesti tarvitsemiin erityispalveluihin. Tällä hetkellä vuosina 2015–2016 Suomeen valituista hätätapauksista vielä 47 henkilöä odottaa kuntapaikkaa.

Voidakseen hakea valtionavustuksena maksettavaa lisätukea kunnan on sovittava ELY-keskuksen kanssa vähintään 5 henkilön tai tätä suuremman ryhmän vastaanotosta vuonna 2016. Lisätuki on 1 000 euroa/hätätapauksena vastaanotettu henkilö. Tuki haetaan sen jälkeen, kun henkilöt ovat muuttaneet kuntaan.

Kunnat voivat sopia hätätapausten vastaanotosta alueensa ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikön tai -yhdyshenkilön kanssa. Vuonna 2016 Suomi kohdistaa kiireellistä uudelleen sijoitusta tarvitsevien valinnan syyrialaisiin. Kunnat voivat kysyä lisätietoja hätätapauksista sähköpostitse Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksiköstä.

Ohjeet sekä hakulomakkeet työ- ja elinkeinoministeriön kotouttaminen.fi sivustolla​

 

Lisätiedot:

Hankepäällikkö Katja Vänskä-Rajala (puh. 029 50 60040, katja.vanska-rajala(at)tem.fi)
Hankekoordinaattori Maria Tiainen (puh. 029 50 47582, maria.tiainen(at)tem.fi).
Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikkö: turvapaikkayksikko.kiintio(at)migri.fi