Avoin data

Kunnille ohje ostolaskujen avaamisesta avoimena datana

Suomen kuusi suurinta kuntaa ja Kuntaliitto ovat laatineet kunnille ohjeen, kuinka ostolaskudata tulisi avata. Ostolaskujen avaaminen on kunnille vapaaehtoista toimintaa ja yleensä sen avulla pyritään vahvistamaan kunnan läpinäkyvyyttä ja demokratiaa. Ohjeen avulla pyritään samaan tietoa kuntien ostolaskuista yhdenmukaisessa muodossa.

Ostolaskujen avaamisohje löytyy osoitteesta:
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/ostolaskujen-avaamisohje-kunnille

Ostolaskudatan avaaminen voi lisätä myös kustannustietoisuutta kunnassa. Toistakymmentä kuntaa on avannut ostolaskutietonsa avoimena datana, ensimmäisenä Helsingin kaupunki vuonna 2014. Avoimen datan avulla kuka tahansa pääsee tutustumaan tarkasti siihen, mihin kunta on käyttänyt rahojaan.

Haasteena on ollut se, että jokainen kunta on avannut ostolaskut omalla tavallaan. Luokittelut ovat erilaisia, kentät eri järjestyksessä ja tilien nimet vaihtelevat, jolloin eri kuntien tietojen vertailu on ollut hankalaa. Julkaistun ohjeen avulla ostolaskut voidaan avata yhtenäisessä muodossa. Yhdenmukainen aineisto on vertailtavampaa ja sitä on helpompi jatkojalostaa: kaupunkien kuluja voidaan vaikkapa visualisoida helposti ymmärrettävään muotoon.

Avoin data tarkoittaa, että tietoa saa käyttää ja hyödyntää haluamallaan tavalla kuka tahansa, eli tieto on yhdenvertaisella tavalla niin kansalaisen, toimittajan, talousalan ammattilaisen, opiskelijan kuin vaikka yritysten käytössä. Data on myös maksutonta ja koneluettavaa, eli muodossa jossa sen hyödyntäminen tietoteknisesti on mahdollisimman helppoa.

Ohjeessa on hyödynnetty kahta JHS-suositusta, joiden kanssa ohje on yhdenmukainen: JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo ja JHS 189 Avoimien tietoaineistojen käyttölupa.

Ohje on laadittu osana Kuutoskaupunkien rajapintayhteistyötä

Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Ostolaskujen avaamisohje on tehty osana Forum Virium Helsingin vetämää kuutoskaupunkien rajapintayhteistyötä. Rajapintayhteistyö on osa 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihanketta, jota koordinoi Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea.

Lisätietoja Forum Virium Helsingissä antaa Annukka Varteva ja Aapo Rista (etunimi.sukunimi(at)forumvirium.fi). Kuntaliitossa yhteyshenkilö on Elisa Kettunen.