Kuntaliiton visio: Onnistuva Suomi tehdään lähellä

Kuntaliiton uusi strategia kaudelle 2017–2021 hyväksyttiin liiton valtuustossa 24.11.2016. Kuntaliiton uusi visio ”Onnistuva Suomi tehdään lähellä” on tarkoitettu suunnannäyttäjäksi liitolle sekä koko kuntakentälle ja yhteiskunnallemme.

​Visio viestii siitä, että kestävät ratkaisut hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseksi syntyvät parhaiten alhaalta ylöspäin läheisyysperiaatteen mukaisesti paikallisyhteisöissä, kunnissa, kaupungeissa, kaupunkiseuduilla ja maakunnissa – kunkin omista lähtökohdista ja toimintaympäristön ominaispiirteistä käsin.

Tulevaisuuden kunnilla ja maakunnilla tulee olla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä vapaus tehtäviensä toteuttamiseen. Asukkaiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lähellä oleviin asioihin on onnistuvan Suomen kivijalka.

Kuntaliitto tekee kuntien ja maakuntien kanssa kestävää tulevaisuutta

Kuntaliiton uusi missio ”Teemme kuntien ja maakuntien kanssa kestävää tulevaisuutta” viestii yhtenäisestä kuntien ja maakuntien muodostamasta kokonaisuudesta, joka mahdollisimman saumatta palvelisi tulevaisuudessa sekä kuntien että maakuntien yhteisiä asukkaita ja yhteisöjä.

Kuntaliiton tehtävä on sovittaa yhteen erilaisten kuntien ja maakuntien tarpeisiin sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Liiton toiminta perustuu vahvaan kumppanuuteen ja verkostomaiseen yhteistyöhön.

Kuntaliitto selvittää ja valmistelee uuden strategiansa pohjalta kuntien ja maakuntien yhteisen järjestön perustamista nykyistä organisaatiota muuttamalla. Kuntaliitto on myös perustanut selvitysryhmän, jonka tehtävänä on hahmottaa kuntien ja maakuntien tulevaisuutta järjestönäkökulmasta.

Askeleen edellä

Ennakoiva edunvalvonta, kehittäminen ja palvelu tuottavat parhaan lisäarvon Kuntaliiton jäsenille. Siksi Kuntaliiton tavoitteena on vahvistaa ennakointikykyään kaikessa toiminnassa. Kuntaliitto tukee kuntia ja maakuntia muutoksen hallinnassa sekä ennakoinnissa.

Edunvalvonnan keskeisenä tavoitteena on huolehtia proaktiivisesti siitä, että tulevaisuuden kunnilla on avainrooli elinvoiman, osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjinä.

Yhteistyötä yli rajojen

Kuntaliiton tavoitteena on, että kunnat ja maakunnat muodostavat asukkaiden ja yhteisöjen parhaaksi toimivan kokonaisuuden. Kuntaliitto haluaa edistää toimijoiden välistä yhteistyötä alueellisesti ja kansallisesti.

Myös Kuntaliiton sisällä vahvistetaan kuntien ja uusien maakuntien toimialat ylittävää yhteistyötä. Toimintamme perustuu kumppanuuteen ja verkostoitumiseen kuntien ja maakuntien kanssa.

Uudistava kulttuuri

Tulevat vuodet edellyttävät vahvaa muutoksen hallintaa kunnissa ja maakunnissa. Samalla Kuntaliitto haluaa tukea uudistavan ja kokeilevan toimintakulttuurin syntymistä, jonka kautta voidaan saavuttaa taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä. Samalla haluamme edistää jatkuvasti uudistavaa ja kokeilevaa toimintakulttuuria myös Kuntaliitossa.

Joustava strategia

Kuntaliiton strategian uudistaminen tehdään aikana, jolloin kuntien, Kuntaliiton ja koko julkisen hallinnon toimintaympäristössä on varsin paljon epävarmuustekijöitä etenkin sote- ja maakuntauudistuksesta johtuen. Kuntaliitto arvioi tilannetta jatkuvasti ja varautuu päivittämään strategiaansa tarvittaessa sitä mukaa kun tilannekuvassa tapahtuu muutoksia.

Kuntaliiton strategia konkretisoidaan vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa edunvalvonnan, kehittämistoiminnan ja asiantuntijapalvelujen tavoitteiksi.

 

Linkit:

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.