Suomi.fi

Kuntaliitto lopettaa lomakepalvelun

Kuntaliitto lopettaa lomakepalvelun tarjoamisen Suomi.fi -portaalissa 31.1.2017. Siihen asti lomakkeita voi ladata Suomi.fi -portaalista tavalliseen tapaan.

Kuntaliitolla on tällä hetkellä Suomi.fi -portaalissa 18 ladattavaa peruslomaketta suomeksi ja ruotsiksi (kts. oheinen luettelo).

Vuodenvaiheessa Suomi.fi -portaalipalvelusta tulee Kuntaliitolle maksullinen, ja olemme siksi päättäneet luopua siitä. Suuri osa lomakkeista on osin vanhentunut, eikä lomakkeita enää päivitetä.

Kunnat voivat vapaasti ladata Suomi.fi -portaalissa olevia lomakkeita. Kuntaliitto ei kuitenkaan enää vastaa niiden sisällöstä.

Lomakkeet

 • Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen (käy kaikkiin kuntiin)

 • Selvitys yrityksestä saatavasta tulosta (käy kaikkiin kuntiin)

 • Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen (käy kaikkiin kuntiin)

 • Koirailmoitus (käy kaikkiin kuntiin)

 • Hakemus kokoontumistilaksi (käy kaikkiin kuntiin)

 • Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus (käy kaikkiin kuntiin)

 • Rakennustyön aloituskokous (käy kaikkiin kuntiin)

 • Tuloselvitys ja maksupäätös: Kotona annettava palvelu (käy kaikkiin kuntiin)

 • Hakemus / ilmoitus ja päätös, vastaava työnjohtaja (käy kaikkiin kuntiin)

 • Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta (käy kaikkiin kuntiin)

 • Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta (käy kaikkiin kuntiin)

 • Päivähoitohakemus (käy kaikkiin kuntiin)

 • Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä (käy kaikkiin kuntiin)

 • Hakemus. Kunnan avustus seuralle/yhdistykselle (käy kaikkiin kuntiin)

 • Selvitys naapurien kuulemisesta (käy kaikkiin kuntiin)

 • Hakemus/Ilmoitus kuntien rakennusvalvontaviranomaiselle (käy kaikkiin kuntiin)

 • Hakemus: suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen (käy kaikkiin kuntiin)

 

Blankettlista

 • Ansökan om fastighets anslutning till vattentjänstverk (gäller i alla kommuner)

 • Redogörelse för inkomst från företag (gäller i alla kommuner)

 • Ansökan om tillstånd för täktverksamhet (gäller i alla kommuner)

 • Hundanmälan (gäller i alla kommuner)

 • Ansökan för samlingslokal (gäller i alla kommuner)

 • Ansökan om rätt att påbörja arbeten (gäller i alla kommuner)

 • Inledande möte inför byggprojekt (gäller i alla kommuner)

 • Utredning över inkomsterna: Service som ges i hemmet (gäller i alla kommuner)

 • Ansökan / anmälan, ansvarig arbetsledare (gäller i alla kommuner)

 • Meddelande om grannes byggprojekt och om anhängiggjord ansökan (gäller i alla kommuner)

 • Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall (gäller i alla kommuner)

 • Ansökan om dagvård (gäller i alla kommuner)

 • Bedömning av projekterarnas behörighet (gäller i alla kommuner)

 • Ansökan. Kommunens understöd till förening (gäller i alla kommuner)

 • Utredning om hörande av grannar (gäller i alla kommuner)

 • Ansökan/Anmälan till kommunens byggnadstillsynsmyndighet (gäller i alla kommuner)

 • Ansökan: avgörande som gäller planeringsbehov eller undantag (gäller i alla kommuner)