Kuntien investointien ja velan hoidosta

Kuntatalousohjelmassa kunnille asetettu rahoitusasematavoite sisältää kehotuksen arvioida kriittisesti investointeja ja niiden tulorahoitusosuutta. Investointipäätösten taustalla tulisi olla huolellinen käsitys tulevasta väestökehityksestä, palvelutarpeista ja tarvittavasta palveluverkosta. Kehotuksen taustana on tavoite hillitä velkaantumista.

​Kuntien velkaa on käytetty lähes yksinomaan investointeihin, sillä koko 2000-luvun lainakannan kasvusta ns. syömävelkaa on vain noin 6 %. Viime vuosina kuntien investoinnit ovat kasvaneet, vaikka pitkittynyt taantuma vaikeuttaa kuntatalouden tilaa. Investoinnit ovat kohdistuneet rakennuksiin ja teihin, vesi- ja viemäriverkostoihin sekä muuhun talouskehitystä edistävään infrastruktuuriin. Lähivuosina keskeistä on etenkin kiinteistöomaisuuden hallinta sekä korjausvelan pienentäminen.

Kun kuntien investoinnit osaltaan ovat pitäneet yllä taloudellista toimeliaisuutta ja työllisyyttä, olisi niiden merkittävällä vähentymisellä myös suuria alueellisia talousvaikutuksia. Keskeinen kysymys kunnissa onkin kestävän kuntatalouden arviointi pidemmällä aikavälillä myös investointien osalta.

Kuntatalousohjelman tavoite merkitsee paitsi pyrkimystä velkaantumisen hidastamiseen, myös välillisesti kannustetta pyrkiä etsimään vaihtoehtoisia toteutus- ja rahoitusmalleja. Tällaisia vaihtoehtoja on tarjolla etenkin toimitilahankkeisiin, energiatehokkuuteen sekä yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen vaikuttavuuteen.

Toimitilahankkeiden toteutukseen on käytettävissä taserahoituksen ohella elinkaarimalleja, erilaisia vuokraus- ja kumppanuusmalleja, kiinteistöleasingia sekä myös ratkaisuja, joilla toimitiloja voidaan lainata.

Kaikki mallit eivät sovi kaikkiin hankkeisiin, mutta sekä kokonaistalouden että kuntatalouden haasteet mielessä pitäen vaihtoehtoisia malleja on syytä kartoittaa ja niiden soveltuvuutta kunnan tarpeisiin selvittää. Vertailulaskelmien kautta yhdistettynä mainittuihin palveluverkkotarpeiden arviointiin voidaan saavuttaa velkaantumista hillitseviä, pitkäjänteisiä ratkaisuja.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.