Kuntauutinen on julkaistu 16.9.2016 ja sitä on päivitetty 22.9.2016

Kuntien ostolaskuprosessien kehittäminen

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on valmistunut opinnäytetyö kuntasektorin ostolaskujen käsittelyprosessista ja kehittämisestä. Opinnäytetyö toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena kattaen kaikki Suomen kunnat ja kuntayhtymät. Kyselyn vastausprosentti oli 63,7, jota voidaan pitää hyvänä ja joka käsityksemme mukaan kertoo siitä, että aihe koettiin tärkeäksi. Kuntaliiton kuntatalousyksikkö valvoi työn etenemistä.

​Tavoitteena oli selvittää kuntien ja kuntayhtymien vastaanottamien ostolaskujen määrä ja sähköistämisaste sekä säästöpotentiaali, joka syntyisi korvattaessa paperilaskut verkkolaskuilla. Aihe on ajankohtainen, sillä digitalisaatio on yksi hallituksen kärkihankkeista ja julkisen sektorin tulisi näyttää esimerkkiä. Kyselyn tulokset osoittavat, että säästöjä on mahdollista löytää myös hallinnollisista prosesseista. Ostolaskujen sähköistämisasteet vaihtelivat kuitenkin suuresti. Kyselyyn vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu säästöpotentiaali oli 51,4 miljoonaa euroa.

Vastauksista nousi esiin myös ostolaskuprosessien tehostamisen edistämistä haittaaviksi koettuja tekijöitä. Merkittävimmiksi esteiksi koettiin toimittajien puuttuva halu tai kyky käyttää verkkolaskuja sekä organisaatioiden puutteet omissa ostolaskujen käsittelyohjelmistoissaan.

Opinnäytetyö ja tulokset ovat kokonaisuudessaan luettavissa netissä osoitteessa:  http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016082113754 tai http://www.theseus.fi/handle/10024/114976  

 

Kyselyn tuloksia on pidettävä merkittävinä sekä kuntien ja kuntayhtymien taloushallinnon prosessien että taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Sähköistämisen edistämistä haittaaviksi koetut tekijät ilmeisesti vaihtelevat organisaatioittain. Jotta näitä tekijöitä voidaan peilata sähköisen laskutuksen ja maksamisen laajempiin kokonaisuuksiin ja jotta keinoja niiden hoitamiseksi voitaisiin kehittää, otamme mielellämme vastaan kuvauksia ja palautetta ongelmakohdista. 

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.