Kuntien tuottavuusvertailu laajenee

Kuntaliiton kehittämisprojekti Kuntien tuottavuusvertailu (aiemmin 20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu) on laajentunut. Jokaisella kunnalla ja kuntayhtymällä on mahdollisuus liittyä mukaan Kuntaliiton ylläpitämään tuottavuusvertailuun.

​Kuntien tuottavuusvertailussa mitataan tuottavuuden kehitystä ikäihmisten, opetuksen ja teknisen toimen palveluissa. Tuottavuusvertailussa pääpaino on oman kehityksen seurannassa jota havainnoidaan tuottavuusindeksien avulla. Vertailussa on tämän lisäksi myös palveluiden yksikkökustannusvertailu. Taloudellista näkökulmaa täydennetään laatumuuttujilla, joita seurataan taloudellisen tuottavuuden rinnalla. Toimintakykymittarit, asiakastyytyväisyys ja laatuvalitukset ovat esimerkkejä muuttujista jotka indikoivat laatueroja ja kertovat laadussa tapahtuneista muutoksista.

Tuottavuutta arvioitaessa on pyrittävä ottamaan huomioon toimintaympäristö jossa palvelua tuotetaan. Ikäihmisten palveluissa asiakaskunnan hoitoisuus voidaan ottaa huomioon toimintakykymittareihin sisältyvillä indikaattoreilla. Katujen talvihoidossa talven rankkuuden vaikutus tehtävän työn määrään on selvä. Perusopetuksessa vieraskieliset ja muut erityisryhmät sitovat resursseja ja päivähoidossa esim. vuorohoito lisää kustannuksia. Edellä mainitut ja muut tekijät on pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman kattavasti.

Tuottavuuden ja taloudellisuuden vertaamisessa on omat haasteensa esim. kuntien vertaamisessa. Kuntamäärän kasvaessa voidaan vertailuun ottaa samantyylisten kuntien keskiarvotietoja mm. koon ja sijainnin tai muun tekijän mukaan. Tämä parantaa vertailun luotettavuutta suhteessa siihen, että verrataan suoraan kahta eri kuntaa keskenään.

Tuottavuusvertailu perustuu kuntien lähettämiin ja ulkopuolelta hankittuihin aineistoihin. Kunnat täyttävät eri palveluiden tuottavuustiedot sähköisesti. Kunnista tulevan tiedon lisäksi hyödynnetään valmista aineistoa. Kuntaliiton kanssa yhteistyössä tuottavuusaineistoa ovat toimittaneet FCG, Ilmatieteen laitos, Kiinteistötieto Oy, Kouluikkuna, Opetushallitus, THL, Tilastokeskus, Työterveyslaitos sekä Vesilaitosyhdistys. 

 

Lisää aiheesta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!