Kuntien tuottavuusvertailu laajenee

Kuntaliiton kehittämisprojekti Kuntien tuottavuusvertailu (aiemmin 20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu) on laajentunut. Jokaisella kunnalla ja kuntayhtymällä on mahdollisuus liittyä mukaan Kuntaliiton ylläpitämään tuottavuusvertailuun.

​Kuntien tuottavuusvertailussa mitataan tuottavuuden kehitystä ikäihmisten, opetuksen ja teknisen toimen palveluissa. Tuottavuusvertailussa pääpaino on oman kehityksen seurannassa jota havainnoidaan tuottavuusindeksien avulla. Vertailussa on tämän lisäksi myös palveluiden yksikkökustannusvertailu. Taloudellista näkökulmaa täydennetään laatumuuttujilla, joita seurataan taloudellisen tuottavuuden rinnalla. Toimintakykymittarit, asiakastyytyväisyys ja laatuvalitukset ovat esimerkkejä muuttujista jotka indikoivat laatueroja ja kertovat laadussa tapahtuneista muutoksista.

Tuottavuutta arvioitaessa on pyrittävä ottamaan huomioon toimintaympäristö jossa palvelua tuotetaan. Ikäihmisten palveluissa asiakaskunnan hoitoisuus voidaan ottaa huomioon toimintakykymittareihin sisältyvillä indikaattoreilla. Katujen talvihoidossa talven rankkuuden vaikutus tehtävän työn määrään on selvä. Perusopetuksessa vieraskieliset ja muut erityisryhmät sitovat resursseja ja päivähoidossa esim. vuorohoito lisää kustannuksia. Edellä mainitut ja muut tekijät on pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman kattavasti.

Tuottavuuden ja taloudellisuuden vertaamisessa on omat haasteensa esim. kuntien vertaamisessa. Kuntamäärän kasvaessa voidaan vertailuun ottaa samantyylisten kuntien keskiarvotietoja mm. koon ja sijainnin tai muun tekijän mukaan. Tämä parantaa vertailun luotettavuutta suhteessa siihen, että verrataan suoraan kahta eri kuntaa keskenään.

Tuottavuusvertailu perustuu kuntien lähettämiin ja ulkopuolelta hankittuihin aineistoihin. Kunnat täyttävät eri palveluiden tuottavuustiedot sähköisesti. Kunnista tulevan tiedon lisäksi hyödynnetään valmista aineistoa. Kuntaliiton kanssa yhteistyössä tuottavuusaineistoa ovat toimittaneet FCG, Ilmatieteen laitos, Kiinteistötieto Oy, Kouluikkuna, Opetushallitus, THL, Tilastokeskus, Työterveyslaitos sekä Vesilaitosyhdistys. 

 

Lisää aiheesta

Tagit
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.