​Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä

Maalämpökaivoihin on toimitettu vilpillisesti vuosina 2012-2015 lämmönsiirtonesteessä metanolia etanolin sijaan. Metanolipitoista nestettä on asennettu yli 1000 kiinteistön energiakaivoon ympäri Suomea. Tukes kielsi kesäkuussa 2015 yritystä saattamasta markkinoille kyseistä kemikaalia ja velvoitti yrityksen poistamaan myymänsä kemikaalierät toimitusketjusta.

Metanoli on terveydelle ja ympäristölle haitallinen yhdiste, joka voi lämpökaivon putkiston rikkoutuessa pilata pohjavettä ja aiheuttaa juomaveteen päätyessään tai varomattomasti käsiteltäessä terveysriskin. Viranomaiset suosittelevat kotitalouksia selvittämään laitetoimittajalta maalämpökaivoissa käytettävän lämmönsiirtonesteen koostumuksen erityisesti pohjavesialeilla ja kiinteistöillä, joilla maalämpökaivo ja talousvesikaivo sijaitsevat lähellä toisiaan. Tarvittaessa nesteen koostumusta voi tutkituttaa esimerkiksi ympäristönäytteitä ottavilta ympäristöalan yrityksiltä. Mahdollinen nesteen vaihto tulee tilata ammattilaiselta, kuten lämpökaivoja toimittavalta yritykseltä, jonka tulee toimittaa neste vaarallisena jätteenä luvalliseen vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen.

Metanolin käyttö ei ole laitonta, mutta se on aineena terveydelle haitallista. Monet kunnat ovat kieltäneet kokonaan metanolin käytön maalämpökaivoissa mahdollisten terveysriskien vuoksi.

Kuntien ympäristönsuojelu-, rakennusvalvonta- ja terveydensuojeluviranomaisille sekä ja ELY-keskusten pohjavesiviranomaisille on toimitettu ohjeet neuvontaa ja mahdollisia valvontatoimenpiteitä varten.

Lisätiedot

 • Metanolin terveysriskit ja terveydensuojelun menettelyt: 
  Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö
  p. 02951 633 11, mailto:etunimi.sukunimi@stm.fi

 • Metanolin pohjavesiriskit ja ympäristönsuojelun menettelyt:
  Neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö
  p. 02952 50 338, mailto:etunimi.sukunimi@ym.fi

 • Kemikaalien markkinavalvonta: 
  Ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen, Tukes
  p. 02950 52048, mailto:etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Linkkejä:

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.