Lastensuojelun vuoksi sijoitettujen oppilaiden korvauksen laskennasta

​Kuntaliitto antoi yleiskirjeen Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvauksesta 28.11.2016. Sisällöllisesti korvauksen laskentaan ei esitä muutoksia ja ohjeistus säilyy samana kuin vuonna 2015. Yleiskirjeen terminologia on täsmennetty vastaamaan vuonna 2016 tulleita tilastomuutoksia. Kustannusten muutosta laskettaessa vuodesta 2015 vuoteen 2016 käytetään indeksikorotuksena 1,0 prosenttia.

Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvauksesta säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 41 §:n 3-4 momentissa. Lain mukaan oppivelvollisuuttaan suorittavan sijoitetun oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan opetuksen järjestäjälle korvauksen, joka perustuu oppilaasta aiheutuneisiin kustannuksiin. 

Korvausta laskettaessa kustannuksiin voi sisällyttää oppilaan kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tyypillisesti korvausta laskettaessa otetaan huomioon oppilaan käymän koulun keskimääräiset kustannukset, joihin lisätään oppilaskohtaisina kustannuksina esimerkiksi avustaja- ja koulukuljetuskustannukset. Korvausta laskettaessa tulee ottaa huomioon opetuksen järjestäjän oppilaasta mahdollisesti saamat tulot. Tuloja ovat kotikuntakorvaus ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan lisärahoitus.​

Lisätietoja (yleiskirje ja esimerkkilaskelma): http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/valtionosuudet/kotikuntakorvaukset/huostaanotettujen-maksuosuuden-maaraytyminen/Sivut/default.aspx​​