Maisema - Opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun

Uunituore opas: MAISEMA, opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tuoda täsmällistä ja punnittua tietoa kuntien päättäjille, maanomistajille ja kaikille kansalaisille. Oppaassa avataan maisemakäsitettä laajemmin, kerrotaan mistä aineksista maisema rakentuu ja mitä arvoja sisältyy arvokkaisiin maisema-alueisiin.

Oppaan tavoitteena on herättää katsomaan maisemaa uusin silmin. Tarkoituksena on myös edistää maankäytön suunnittelijoiden, maanomistajien, maaseutuyrittäjien ja asukkaiden välistä yhteistyötä ja ymmärrystä. Yhdessä voimme vaikuttaa siihen, että myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan hienosta suomalaisesta maaseudun kulttuurimaisemasta. Tärkein tavoite oppaalla oli se, että Suomen arvokkaat maisemat säilyvät tulevaisuuteenkin elävinä, asuinkelpoisina ja arvokkaina. Maankäytön suunnittelussa on myös tärkeää, että se on valtakunnallisesti tasa-arvoista.

Oppaan ovat laatineet Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten MKN maisemapalvelut. Ympäristöministeriö on tukenut hanketta.

 

Linkit: