Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa

Ohjausryhmä valmistelemaan lakiesitystä yhdennetyistä ympäristömenettelyistä

Ympäristöministeriö on asettanut ohjausryhmän valmistelemaan lakia, joka sujuvoittaisi ministeriön toimialan lupa-asiointia. Kuntaliittoa työryhmässä edustaa ympäristöpäällikkö Miira Riipinen. Uudistus koskisi ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuspäätöksiä, ympäristövaikutusten arviointia ja rakennuslupia. Tavoitteena on, että eri menettelyjen yhteensovittaminen ja yhdistäminen tekisi lupa-asioinnista asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa.

Asiointia sujuvoittava lain katsotaan olevan edellytys yhden luukun mallin toteuttamiselle. Yhden luukun mallissa lupa-asiakas asioisi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä eli ”luukulta”, josta voisi hoitaa kaikki tiettyyn hankkeeseen tarvittavat luvat kerralla. Lakihanke pohjautuu ympäristöministeriön teettämään selvitykseen ’Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa’, joka valmistui kesäkuussa 2016.

Nyt käynnistynyt lakihanke tavoittelee yhdenmukaisia menettelytapoja, mutta yhden luukun palvelut vaativat toimiakseen viranomaisilta merkittävää sähköisen asioinnin kehittämistä. Tätä edistetään osana julkishallinnon laajempaa digitalisaatiota.

Työryhmän toimikausi on 14.10.2016 - 31.12.2017. Tavoitteena on, että hallituksen esitys yhdennetyistä ympäristömenettelyistä annettaisiin eduskunnalle keväällä 2018.

Kuntaliiton tavoitteena työryhmätyössä on huolehtia, että kunnissa jo nykyisellään kehittynyt ympäristöllisten viranomaisten yhteistyö ja lupa-asioiden vuorovaikutteinen valmistelu asiakkaan kanssa tunnistetaan keskeiseksi elementiksi ympäristöhallinnon sujuvoittamisessa. Uudella lainsäädännöllä ei tule haitata kunnissa kehittyneen sujuvan ympäristöhallinnon toimivuutta ja edelleen kehittymistä erilaisten ympäristö olosuhteiden, yhdyskunta- ja elinkeinorakenteiden tarpeisiin.

 

Kuntaliitto haluaa huolehtia, ettei lainsäädäntömuutoksilla luoda uusia menettelyvaiheita lupakäsittelyyn, joilla tavoiteltu sujuvoittaminen ratkeaisi paremmin viranomaisten yhteistyön ja hallintorakenteiden ja -kulttuurin kehittämisellä ja resurssien kohdentamisella. Uudistuksilla ei tule heikentää paikallisen elinympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä eikä kaventaa paikallisia vaikuttamismahdollisuuksia siihen.

 

Lisätietoja

 

Linkit:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!