Palvelusetelikokeilu käynnistyy ja valtionavustusten haku avataan

Palvelusetelikokeilu on osa hallitusohjelman Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta. Se käynnistetään ja hankkeiden valtionavustusten haku avataan viikolla 25.

​Kokeiluhankkeissa toteutetaan voimassaolevan lainsäädännön pohjalta 
(mm. palvelusetelilaki 569/2009 ja asiakasmaksulaki 734/1992) kokeilut väestövastuisen sosiaali- ja terveyskeskuksen valinnasta ja keskusten toiminnasta. Lisäksi suunnitellaan yhdessä kuntatoimijoiden kanssa uusi, laajempiin palvelukokonaisuuksiin pohjautuva palvelusetelin käyttötapa suun terveydenhuollon palveluissa. Luotu toimintamalli otetaan käyttöön kunnissa ja kuntayhtymissä vuosina 2017–2018.

Kokeiluhankkeisiin myönnetään valtionavustusrahoitusta. Rahoituksen kriteerit muodostuvat kokeilulle hallitusohjelmassa asetetuista sekä kokeiltavasta valinnanvapausmallista tehtävistä hallituksen linjauksista. Kokeilussa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat asetetaan samalle viivalle ja mahdollistetaan pienten ja keskisuurten yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen palvelujen tuottamiseen. Tavoitteena on myös kehittää palveluntuottajien hakemisen ja vertailun mahdollistava sähköinen palvelu ja valinnanvapautta tukevat tietojärjestelmäratkaisut.

Hakemukset palvelusetelikokeiluun tulee jättää viimeistään 31.8.2016. Valtionavustuspäätökset tehdään lokakuussa 2016. Kokeilu toteutetaan kuntien, kuntayhtymien tai kuntakonsortioiden vetämissä hankkeissa, joihin yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat osallistuvat. Kokeilun sisällöt ja kriteerit tarkentuvat vielä haun avaamisen jälkeen, kun hallitus linjaa valinnanvapausmallia.

Lisätietoja palvelusetelikokeilusta saa hankepäällikkö Minna Saariolta 
Sosiaali- ja terveysministeriöstä puh. 029 516 3146 tai minna.saario@stm.fiValmistelun ja linjausten teon etenemistä voi seurata osoitteessa http://stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys  ja Twitter-tilin@Saario_Minna kautta.

Parhaillaan on käynnissä niin ikään hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeen valtionavustushaku: http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito. Myös tämä haku päättyy 31.8.2016.