Vesienhoitoasetukseen muutoksia

Pohjavesialueiden määrittämistä ja luokitusta täsmennetty, ohjeistusta luvassa

Valtioneuvosto hyväksyi 10.11.2016 asetukset, joilla muutettiin Valtioneuvoston asetusta vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) siten, että siihen lisätään pohjavesialueiden määrittämiseen ja luokitukseen liittyvä oma luku 2a ja sen alle pykälät 8 a – 8 e. Lisäksi asetuksen 1 §:ää ja 27 §:ää on muutettu.

Muutoksilla tarkennettiin erityisesti pohjavesialueen rajan sekä muodostumisalueen rajan määrittämisestä laissa annettuja säännöksiä. Asetuksessa tarkennettiin E-luokkaan määrittelyä sekä sitä, missä tapauksissa
E-merkintää käytetään 1- ja 2-luokan alueiden lisämääreenä. Lisäksi annettiin tarkentavia säännöksiä selvityksistä ja pohjavesialueiden valmistelussa esitettävistä tiedoista sekä ympäristön suojelun tietojärjestelmään merkittävistä tiedoista.

Muutosasetukset tulivat voimaan 17.11.2016. 
Ajan tasalla oleva asetus löytyy säädöskokoelmasta: 
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061040#L2a

Uudistuneen vesienhoitolain ja -asetuksen toimeenpanemiseksi on Suomen ympäristökeskuksessa valmisteilla ohjeistusta: Pohjavesialueet – määrittäminen, luokitus ja suojelusuunnitelmat. Uudistuneen vesienhoitolain ja -asetuksen toimeenpanemiseksi on Suomen ympäristökeskuksessa valmisteilla ohjeistusta: Pohjavesialueet – määrittäminen, luokitus ja suojelusuunnitelmat. Uudistuneen vesienhoitolain ja -asetuksen toimeenpanemiseksi on Suomen ympäristökeskuksessa valmisteilla ohjeistusta: Pohjavesialueet – määrittäminen, luokitus ja suojelusuunnitelmat. Uudistuneen vesienhoitolain ja -asetuksen toimeenpanemiseksi on Suomen ympäristökeskuksessa valmisteilla ohjeistusta: Pohjavesialueet – määrittäminen, luokitus ja suojelusuunnitelmat.

Ohjeluonnos löytyy SYKE:n sivuilta osoitteesta http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Pohjavesialueiden_maarittamisen_luokituksen_ja_suojelusuunnitelmien_laatimisen_ohjeistus/Pohjavesialueiden_maarittamisen_luokituk(41314).

Lopullinen julkaisu on suunnitteilla kevääksi 2017.

Asetusmuutosta ja ohjetta on valmisteltu laajapohjaisessa työryhmässä, jossa myös Kuntaliitto on ollut edustettuna ja kuntien palautetta on kerätty.

Lisätietoja

 • Asetusmuutokset:
  Ympäristöministeriö
  Juhani Gustafsson
  Neuvotteleva virkamies/ Konsultativ tjänsteman/ Ministerial Adviser 
  puh/tel +358 (0)295 250 338 / +358 (0)40 196 3642
  email:  juhani.gustafsson@ym.fi
 • Ohje: 
  Jari Rintala
  Vanhempi tutkija
  Suomen ympäristökeskus, SYKE
  jari.rintala@ymparisto.fi  
  Puhelin: +358 295 251 564 

 

Linkit:

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.