Sairaalapäivät 2016:

Sairaalat suurien muutosten edessä

Sairaalapäivät kokosi yhteen 140 sairaanhoitopiirien luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon edustajaa Lappeenrantaan marraskuun puolivälissä.

Päivien avauspuheenvuorossaan perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula korosti yhteistyön merkitystä ja rohkeutta avoimeen pohdintaan sote-udistukseen liittyen. Ministeri painotti erityisesti digi-soten merkitystä tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Päivien aikana tuli selkeästi esille, että sairaaloiden näkökulmasta toimintaympäristössä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Eläkeikäisen väestön määrä tulee kasvamaan voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä ja syntyvyys laskee Suomessa voimakkaammin, kuin mitä on aiemmin ennustettu.

Huomiota tulee kiinnittää etenkin alimmassa tuloviidenneksessä elävien terveyden edistämiseen, koska heillä on ennusteiden mukaan muita huomattavasti huonompi elinajanodote.

Terveiden elintapojen edistämisellä voitaisiin myös vähentää diabeteksen ja sepelvaltimotaudin esiintyvyyttä. Nuorten liikunta- ja elintapoihin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota, sillä nykyisiä elintapoja noudattamalla he tulevat olemaan ikääntyneinä sairaampia kuin nykyiset ikääntyneet.

 

Sairaalapäivillä käsiteltiin monipuolisesti sairaaloiden toimintaa tulevaisuudessa. Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela valotti esityksessään, kuinka perinteinen keskussairaala saatetaan sote-kuntoon. Eksoten ja Siun Soten esityksissä valotettiin, kuinka on pystytty onnistuneesti yhdistämään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi.

Syövän hoito huippuluokkaa, osaajista pulaa

Sairaalapäivien yksi teema oli syöpäsairaudet. Keskustelussa todettiin, että Suomi on syöpäsairauksien hoidon osalta mallimaa ja syövän hoito tuotetaan Suomessa kansainvälisesti tarkastellen kustannustehokkaasti.

Laitekanta syöpäsairauksien hoidon osalta on korkeatasoista, mutta syöpähoidon osaajista kuten lääkäreistä, hoitajista ja fyysikoista on vajausta. Ainoana Pohjoismaana Suomi on saavuttanut Comprehensive Cancer Center statuksen, joka myönnetään vain erittäin tiukkojen laatukriteerien täyttyessä.​

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.