Sote-tietojärjestelmien uudistamisyhteistyö etenee, ensimmäisenä hankintakohteena lomakepalvelu

​2015 käynnistyneen UNA-yhteistyön tavoitteena on uudistaa kansallisessa yhteistyössä asiakaslähtöisten ja vaikuttavien hyvinvointipalveluiden tuottamisessa edellytettäviä yhteentoimivia sote-tietojärjestelmäratkaisuja. UNA-yhteistyön jatkohanke on käynnistynyt ja UNA-hanketoimisto on aloittanut toimintansa isäntäorganisaation, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alaisuudessa. Lisätietoja hankeen osapuolista, aikataulusta ja hanketoimiston vastuuhenkilöistä löytyy hankkeen verkkosivuilta.

UNA-hankkeessa yhtenä kohteena valmistellaan yhteisen lomakepalvelun hankintaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön. Lomakepalvelu on kansallinen palvelu lausuntojen ja todistusten tuottamiseen ja tallentamiseen Kansalliseen potilastiedon arkistoon.

Lomakepalvelun käyttöönoton avulla organisaatiot voivat toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1257/2015) 31.12.2017 mennessä toteutettavat vaatimukset ilman, että vastaavaa toiminnallisuutta toteutetaan jokaiseen tietojärjestelmään erillisesti. Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus hankintailmoituksen sivustolla 15.11.2016. 

UNA-hankkeen ohjausryhmä hyväksyi hankinnan käynnistämisen kokouksessaan 20.12.2016.

Hankinnan suunnittelu on käynnistetty UNA-hankkeen alla Lomakepalvelu-projektissa, ja tavoitteena on julkaista hankintailmoitus tammikuun loppuun mennessä. Hankinnan kohteena on yhteinen järjestelmäriippumaton ja modulaariseen arkkitehtuuriin perustuva toteutus, joka tulee olemaan osa UNA-kokonaisuutta. Lomakepalvelua kehitetään joustavasti ja ketterästi toiminnallisten tarpeiden sekä Kanta-palvelujen hyödyntämismahdollisuuksien kehittyessä. Lomakepalvelu tulee olla otettavissa laajasti kuntien ja kuntayhtymien käyttöön.

 

Lisätiedot:

Eeva Keso 
projektipäällikkö
eeva.keso@medbit.fi