Vastausaikaa on 9.1.2017 asti.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmatietoja kysellään jälleen

Tilastokeskus tiedustelee joulu-tammikuussa kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja taloussuunnitelmatietoja vuosille 2016–2018. Kysely toteutetaan sähköisesti. Vuosien 2016 ja 2017 talousarvioiden sekä vuoden 2018 taloussuunnitelman osalta kysytään ulkoisia toimintatuloja ja -menoja, investointeja, lainakantaa, toiminnan ja investointien rahavirtaa sekä veroprosenttia koskevia vuosittaisia tietoja. Tarkat kysymykset löytyvät mallilomakkeesta tämän uutisen liitteistä.

​Vuoden 2019 taloussuunnitelmavuoden tietoja ei kyselyssä kysytä. Sote-uudistuksen taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi kysytään kuitenkin erikseen tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen nettokustannuksista. Ne ovat olennaisen tärkeitä tietoja arvioitaessa sote-uudistuksen yhteydessä kunnilta maakuntiin siirtyviä kustannuksia. 
 
Liikelaitosten osalta tiedot kerätään siten, että liikelaitokset yhdistetään kunnan tai kuntayhtymän tuloslaskelma- ja rahoitusosaan vastaavalla tavalla kuin tilinpäätöksissä.
 
Kyselyn toimeksiantaja on valtiovarainministeriö. Tiedonkeruu tehdään, jotta kuntien ja kuntayhtymien taloussuunnitelmat voitaisiin ottaa paremmin huomioon sekä kansallisen talouspoliittisen että kuntien ja kuntayhtymien oman päätöksenteon valmistelussa. Kyselystä saatavia tietoja hyödynnetään myös sote- ja maakuntauudistuksen kuntakohtaisissa laskelmissa. Niiden avulla uudistuksen taloudellisia vaikutuksia pystytään tulevassa hallituksen esityksessä arvioimaan huomattavasti nykyistä luotettavammin.
 
Kyselyyn vastaaminen tapahtuu internetissä. Tilastokeskus on lähettänyt 8.12.2016 kuntien tilastoyhteyshenkilöille sähköpostitse kutsun ja vastauslinkin kyselyyn. Lisäksi kunnan kirjaamoon lähetetään tiedonanto keruusta. Vastausaikaa on 9.1.2017 asti. 
 
Tiedonkeruun tulokset julkistetaan helmikuussa 2017 Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumissa. Kerätyt tiedot ovat kaikkien kuntien käytettävissä. VM:n internetsivuille laaditaan tiedoista kooste, josta voi tarkastella kerättyjä tietoja kuntakohtaisesti ja alueittain.
 
Kaikki vastaamiseen tarvittavat ohjeet löytyvät lomakkeelta. Mikäli linkki on mennyt väärälle henkilölle tai jos tilastoyhteyshenkilö ei pysty vastaamaan kyselyyn tammikuun 9.1.2017 mennessä, pyydämme välittämään kyselyn kunnan tai kuntayhtymän taloudesta vastaaville henkilöille. 
 
Lisätietoja:

Lisäohjeita ja uuden linkin saa ottamalla yhteyttä Tilastokeskukseen osoitteeseen talousarviokysely(at)stat.fi.

 

Suomen Kuntaliitossa lisätietoa voi kysyä erityisasiantuntija Mikko Mehtoselta mikko.mehtonen(at)kuntaliitto.fi, p. 09 771 2645.

Valtiovarainministeriössä nettokustannustietojen (sote ja pelastus) täyttämisessä neuvoo finanssineuvos Markku Nissinen markku.nissinen(at)vm.fi, p. 029 553 0314 ja muissa sisältöasioissa ohjeistaa neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen vesa.lappalainen(at)vm.fi, p. 029 553 0389.