Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuihin roima korotus

Kansallisen arkistopalvelun, siihen liittyvän tiedonhallintapalvelun ja sähköisen lääkemääräyksen ylläpidosta sekä niihin liittyvistä varmennepalveluista aiheutuvat kustannukset katetaan niitä käyttäviltä palveluntuottajilta perittävillä maksuilla. Perittävien maksujen määrä vastaa palvelujen tuottamisesta aiheutuvien todellisten kustannusten määrää ja niillä turvataan palveluja tuottavan Kansaneläkelaitoksen palvelurahaston maksuvalmius.

​Ensi vuonna apteekeilta perittävä maksu on 0,045 € jokaisesta apteekin ja sen sivuapteekkien toimittamasta sähköisestä lääkemääräyksestä. Kunnallisilta terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 1,903 € kutakin kunnan asukasta kohden. Yksityisiltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,331 € jokaisesta yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan laatimasta sähköisestä lääkemääräyksestä.

Kelain on Kelan tuottama palvelu, jonka avulla valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja voi käyttää Internetin välityksellä sekä tietoliikenneverkkoja käyttävillä liikutettavilla laitteilla. Lääkärin kirjoittaessa sähköisen lääkemääräyksen ammattioikeutensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta Kelain-palvelun käytöstä ei peritä maksua. Lääkärin kirjoittaessa sähköisen lääkemääräyksen itsenäisenä ammatinharjoittajana tai terveydenhuollon organisaatiossa perittävä käyttäjäkohtainen maksu on 120,00 euroa kuukaudessa.

Maksut sovitaan vuosittain laadittavalla maksuasetuksella, joka pohjautuu Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettuun lakiin (159/2007). Tällä hetkellä ei ole vielä tiedossa, kuinka maksukäytäntö muuttuu sote- ja maakuntauudistuksen myötä.

Nyt säädettävällä asetuksella kuntasektorin käyttömaksua korotetaan merkittävästi, sillä tänä vuonna käyttömaksu on 1,489 e/asukas, kun ensi vuonna maksu on 1,908 e/asukas. Korotusta maksuun tulee siis n. 28 %.

Terveydenhuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut (Kanta-palvelut) on saatu laajasti käyttöön julkisessa terveydenhuollossa, joten asukaspohjainen maksu on perusteltu. Kuntaliitto pitää nykyistä rahoitusjärjestelmää kuitenkin kestämättömänä sen vuoksi, että kunnilla ei ole mahdollisuuksia millään tavalla vaikuttaa Kanta-palveluiden kehittämiseen ja syntyvien kustannusten kasvuun. Koska Kanta-palvelut ovat lakisääteisiä kansallisia velvoitteita, Kuntaliitto pitää välttämättömänä, että ne katettaisiin kokonaisuudessaan budjettirahoituksella. Näkemys on hyväksytty sähköisen tiedonhallinnan neuvottelukunnassa, mutta sitä ei ole pantu käytäntöön. 

Kanta-palveluissa on ollut kuluneen vuoden aikana lukuisia käyttökatkoksia, joista on aiheutunut ylimääräistä työtä, lisäkustannuksia sekä toiminnallista haittaa sekä terveydenhuollon yksiköille että kansalaisille. Kuntaliiton näkemyksen mukaan Kela tulisi velvoittaa korvaamaan toimintayksiköille käyttökatkoista aiheutuvat haitat käyttökatkosten luonteen ja pituuden mukaan määräytyvillä hyvityksillä.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.