UNA – Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö etenee

UNA-jatkohankkeen käynnistämisvalmistelut ovat täydessä vauhdissa. Määräajan puitteissa myönteisen päätöksen UNA-jatkoyhteistyöhön osallistumisesta on tehnyt 18 sairaanhoitopiiriä ja 5 kaupunkia.

UNA-jatkohankkeen käynnistämisvalmistelut ovat täydessä vauhdissa. Määräajan puitteissa myönteisen päätöksen UNA-jatkoyhteistyöhön osallistumisesta on tehnyt 18 sairaanhoitopiiriä ja 5 kaupunkia. Lisäksi yhteistyö HUS:n ja Apotti-yhteistyössä mukana olevien kuntien kanssa on tiivistymässä.

Hankkeen käynnistyessä hallinnollisena isäntäorganisaationa toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, joka myös vastaa hanketoimiston resursoinnista. Isäntäorganisaatio on nimennyt hankkeelle ohjelmajohtajan, Erkki Kujansuu (PSHP), ja hankepäällikön, Kati Tuovinen (Istekki Oy). Hanketoimiston muiden resurssien rekrytointi on parhaillaan käynnissä ja avainresursseista pyritään saamaan kiinnitykset marraskuun alkupuolella.

Hankkeen ohjausryhmä järjestäytyy ensimmäiseen kokoukseensa marraskuun lopulla, jonka jälkeen hanke ottaa vastuun yhteisen UNA-etenemispolun toteuttamisesta. Hankeen ensimmäisen vaiheen tehtäviin kuuluvat keskeisesti UNA-vaatimusmäärittelyjen mukaisen tietojärjestelmäytimen hankinnan edellyttämä jatkomäärittelytyö ja hankinnan valmistelu. Hankkeessa koordinoidaan lisäksi muita kansallisessa yhteistyössä toteutettavia tietojärjestelmäpalvelujen hankintoja, kuten esim. lomakepalvelu, sekä konsortiokohtaisesti toteutettavia kehittämistoimenpiteitä, hankintoja ja niissä edellytettävää tilaajayhteistyötä.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.