Uusia avauksia osallisuuteen

Demokratiapäivän 18.10. rinnakkaisseminaarissa pohdittiin osallisuutta yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena muun muassa kuntien, järjestöjen ja valtionhallinnon edustajien kesken.

​Uusia näkemyksiä osallisuuteen toi erikoistutkija Anna-Maria Isola Sokra  - koordinaatiohankkeesta (THL). Hänen mukaansa osallisuustyössä voidaan lisätä paikallisesti hyvinvointia silloin kuin siihen yhdenvertaisesti osallistuvat palkkatyössä ja sen ulkopuolella olevat, paikalliset yhdistykset, järjestöt, urheiluseurat, viranomaiset ja yrittäjät. Asemaan katsomatta ihmisellä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Yhteisissä ja maksuttomissa tiloissa voi jättää käden jälkensä näkyviin ja äänensä kuuluviin. Osallisuustyön mahdollisuuksia on paljon, muun muassa raadit, vapaan taiteen tilat, katuteatterit, kirjastot, korttelikeittiöt. Osallisuus on yhteisesti jaettuja kiinnostuksen kohteita, kokemuksia ja merkityksiä, yhdessä luotua toimintavalmiutta ja toivoa.

Asukaslähtöinen kehittäminen Oulussa ja Kotkassa

Asukaslähtöiseen kehittämiseen tutustuttiin Oulun ja Kotkan kaupunkien esimerkkien avulla. Oulun kaupungin (2015-2018) kuntalaislähtöisestä kaupunkikehittämisestä (KAAOS-TOIMINTA) kertoi projektipäällikkö Jaakko Jokipii.

Kehittämistyön kohderyhmänä ovat 15-29 -vuotiaat heikommassa työmarkkina-asemassa olevat oululaiset sekä 3. sektorin yhdistys- ja järjestötoimijat ja kaupunkiorganisaation työntekijät. KAAOS -projekteissa sovelletaan osallistavaa suunnittelua siten, että nuoret ovat mukana projektien työstämisessä. Tavoitteena on nuorten sosiaalisen osallisuuden lisääminen, kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, kaupungin palvelutuotannon kehittäminen sekä kestävän kumppanuuden kehittäminen kaupunkiorganisaatioiden ja 3. sektorin välille.

Toiminnanjohtaja Marjo Tolvanen yleishyödyllinen yhdistys Leader Seprasta kertoi Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa -hankkeesta (2015-2016). Kohderyhmänä on ensisijaisesti syrjäytymisvaarassa olevat, työttömät, nuoret ja maahanmuuttajat ja erityisryhmät. Leader Sepra tavoittelee hankkeessa asukkaiden aktivointia ja yhteisöllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden lisäämistä sekä yhteisöjen toiminnan kehittämistä ja yhteistyötä. Leader -ryhmät verkostoineen ja niiden toiminta on jo valmis alusta, minkä kautta voidaan tukea paikallisten osallisuutta, sitoutumista ja toimintaa.

Uusia avauksia

Seminaarin keskustelussa todettiin, että toimintaympäristön muutos haastaa käsitteiden määrittelyä, tarvitaan myös ihmisestä lähteviä määritelmiä. Nyt käytössä olevien niin sanottujen huono-osaisuuden mittareiden rinnalle kaivataan ”positiivisia” indikaattoreita ja kokemuksellista ääntä kuten kehittämistyön onnistumisia, muutoskuvauksia ja omakohtaisia tarinoita.

Kuntaliiton ja THL:n välinen yhteistyö osallisuus teeman ympärillä jatkuu. Osallisuustyön onnistumisia ja mittaamisen kysymyksiä syvennetään ensi vuonna 17.10. järjestettävässä Demokratiapäivässä.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.