Varhaiskasvatuksessa ei voi periä erillisiä maksuja ravinnosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 21.11.2016 tiedotteen koskien varhaiskasvatuksen ruokailukäytänteitä silloin kun lapsi on varhaiskasvatuksessa 20 tuntia viikossa osapäiväisesti, 4 tuntia päivittäin.  Tiedotteen mukaan neljä tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on oikeus vastaaviin aterioihin ja välipaloihin kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevilla lapsilla niinä aikoina, kun hän on läsnä samassa toiminnassa samaan aikaan pidemmässä varhaiskasvatuksessa olevien lasten kanssa.  

​Ruokailun toteuttamisesta on säädetty varhaiskasvatuslain 2 b §:ssä. Varhaiskasvatuslain mukaan  ”varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on järjestettävä lapsen ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto, jollei muun kuin päiväkodissa tai perhepäivähoidossa annetun varhaiskasvatuksen luonteesta muuta johdu. Ruokailu on oltava tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu.”  Varhaiskasvatuksen ruokailujärjestelyistä ja ajankohdista päätetään paikallisesti. Kunta päättää varhaiskasvatuslain mukaisesti myös 20 tuntia viikossa tapahtuvan varhaiskasvatuksen osalta lapsikohtaisesti määräajaksi tarkemmat säännölliset toiminta-ajat. 

Ruoan laadun tulee täyttää yleiset terveydelliset ja ravitsemukselliset vaatimukset ja ruokaa tulee tarjota riittävästi lapsen varhaiskasvatuspäivän pituudesta riippuen. Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan varhaiskasvatuksessa ei voi periä erillisiä maksuja ravinnosta, vaan ravinto sisältyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun. Varhaiskasvatuksessa lapsen tulee saada riittävä tarvitsemansa ravinto, joten vanhempien ei myöskään ole tarpeen tuoda omia eväitä lapsilleen varhaiskasvatukseen.

 

Linkit:

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.