Julkaistu 27.10.2016, päivitetty 8.11.2016

Verotusmenettelyihin on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2017 alusta

Verotusmenettelyihin on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2017 alusta - vuosi-ilmoitusten muutoksiin on syytä varautua palkka- ja taloushallinnon järjestelmissä.

​Verotusmenettelyihin on tulossa useita muutoksia vuoden 2017 alusta lukien. Muutoksista suurin osa liittyy hallituksen esitykseen (HE 29/2016), jonka eduskunta on hyväksynyt 21.6.2016. Kuntien kannalta keskeisimmät muutokset liittyvät oma-aloitteisten verojen ja vuosi-ilmoitustietojen muuttuviin ilmoitus- ja korjausmenettelyihin sekä verotuksen muutoksenhaku- ja oikaisumenettelyihin ja aikoihin.

Vuosi-ilmoitusten korjausmenettely muuttuu

Vuosi-ilmoitusten ilmoitus- ja korjausmenettelyn muutos koskee jo vuodelta 2016 annettavia vuosi-ilmoituksia. Menettelytapojen muutoksiin on syytä varautua kuntien palkka- ja taloushallinnon järjestelmissä. 

Vuosi-ilmoitusten korjausmenettely muuttuu korvaavaksi menettelyksi. Siksi maksajien tulisi ilmoittaa yhden palkansaajan vuosi-ilmoitustietoja yhdellä erittelyllä. Jos yhden palkansaajan tiedoista annetaan kaksi erittelyä, korvautuu ensimmäinen erittely viimeksi tulleella erittelyllä. Verohallinto ei siis laske yhteen tietoja, jos kullakin ilmoituksella merkityt tunnistetiedot, esim. vuosi, maksaja, saaja ja suorituslaji ovat samat.

 

Korjaaminen on ilmoituskohtaista. Eläke-erittelyt korvaavat vastaavan eläke-erittelyn ja palkat korvaavat palkkaerittelyn. Esimerkiksi, jos kunta ilmoittaisi samalle saajalle kaksi palkkaerittelyä, jäisi niistä erittelyistä viimeinen voimaan, ellei yhdistelyä kunnan järjestelmässä ole tehty ennen vuosi-ilmoituserittelyjen lähettämistä.

 

Verohallinnon ohjeita uusiin menettelytapoihin liittyen:

 

Muita muutoksia verotusmenettelyihin:

Kausiveroilmoitus muuttuu veroilmoitukseksi oma-aloitteisista veroista ja samalla myös sen korjausmenettely muuttuu. Lisäksi sähköinen ilmoitusvelvollisuus laajenee ja OmaVero-palvelu korvaa Verotili-palvelun.

Tältä osin lisätietoja saa vero.fi palvelun erilliseltä Verotuksen muutoksia 2017-sivustolta jonka kautta voi esimerkiksi ilmoittautua muutoksia käsitteleviin verkkoseminaareihin (9.12. tai 10.1.).

 

Verotuksen muuttaminen ja muutoksenhaku yhtenäistyvät - veronsaajan muutoksenhakuaika lyhenee

Eri verolajien muutoksenhaku- ja oikaisumenettelyt ovat nykyisin erilaiset. Jatkossa kaikkiin verolajeihin haetaan muutosta ensivaiheessa verotuksen oikaisulautakunnalta. Myös muutostenhakuajat ja verotuksen oikaisun määräajat yhtenäistyvät.

 

Veronsaajien muutoksenhakuaika lyhenee siten, että muutoksenhakuaika on verovuodesta 2017 alkaen tulo- ja kiinteistöverotukseen neljä kuukautta verotuksen päättymisestä (nykyisin vuosi verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta). Oikaisulautakunnan päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen 60 päivää päätöksen tekemisestä.

 

Viranomaisaloitteisen verotuksen oikaisun määräajat lyhentyvät. Muutoksenhakuaika lyhenee viidestä vuodesta kolmeen vuoteen esimerkiksi tuloverotuksessa, perintö- ja lahjaverotuksessa sekä kiinteistöverotuksessa. Arvonlisäverotuksen muutoksenhakuaika säilyy ennallaan.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.