Vuoden selväsanaiset palkittiin: Omaishoidon päätöstekstit selkeytyivät

Eduskunnan oikeusasiamies on valinnut vuoden selväsanaisiksi Oulun kaupungin kahden hengen työparin. He ovat uudistaneet omaishoidon päätöstekstejä asiakkaita kuunnellen.

Vuoden selväsanaiset Lea Ansamaa ja Sini Sivonen Oulusta

​Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mielestä Lea Ansamaan ja Sini Sivosen hanke parantaa huomattavasti omaishoidon tekstien kielellistä selkeyttä ja sisällön ymmärrettävyyttä. Hän piti suurena ansiona myös sitä, että hankkeeseen oli kytketty erilaisia yhteistyön ja vuorovaikutuksen muotoja.

Kotimaisten kielten keskuksen järjestämään kilpailuun tuli 20 ehdotusta. Loppukilpailuun ehdokkaat valitsi raati, johon kuuluivat edustajat Kotuksen lisäksi Kuntaliitosta, Selkokeskuksesta, Suomen Journalistiliitosta, valtioneuvoston kansliasta ja valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hankkeesta.

Lea Ansamaan ja Sini Sivosen hanke noudattaa Hyvän virkakielen toimintaohjelman ehdotuksia palautteen käytöstä. Uudistusprosessissa kerättiin yhteen sekä viranomaisten että asiakkaiden muutostoiveet. Päätösten vakiotekstejä muokattiin kaupungin työntekijöiden kesken työpajoissa ja kaupunkilaisia kuultiin asukasilloissa. Kun päätösten tekstit olivat valmiit, tiedotettiin, mitkä ehdotukset oli voitu ottaa käyttöön ja perusteltiin, miksi toisia ehdotuksia ei voitu toteuttaa.

Oulu lähti tällä uudistuksella omatoimisesti mukaan virkakielikampanjaan keväällä 2015. Teksteiksi valittiin omaishoidon tekstit. Ne liittyvät raskaisiin elämäntilanteisiin, ja siksi niiden asiallisuutta, selkeyttä ja ymmärrettävyyttä pidettiin erityisen tärkeänä. Tämän seikan myös Jääskeläinen nosti esiin. Reilun puolentoista vuoden työn tuloksena, alkusyksystä 2016, oli uudet tekstit syötetty asiakastietojärjestelmään.

Kokemukset uudistamisprosessista olivat hyviä. Yhteistyö viestinnän, sosiaalityön ja kuntalaisten kesken onnistui mainiosti. Hyvät tekstit nähtiin yhteisenä etuna.

– Hanke, sen toteuttamistapa ja lopputulos ovat lisänneet luottamusta Oulun kaupungin toimintaan, uskoo Jääskeläinen.

Teksteihin tehtiin monenlaisia muutoksia. Pääasia nostettiin alkuun ja lakipykälät siirrettiin loppuun, sävyä muokattiin ystävällisemmäksi ja tekstejä lyhennettiin. Muutokset eivät myöskään pysähtyneet tämän prosessin loppuun, vaan tekstejä on muokattu sen jälkeenkin paremmiksi.

Vuoden selväsanainen -palkinto annettiin nyt ensimmäisen kerran hyvästä virkakielestä. Se annetaan tästä lähtien joka toinen vuosi hyvän virkakielen ja joka toinen vuosi selkokielen edistäjälle.

Oikeusasiamies toivoo, että Vuoden selväsanaisten hanke innostaa myös muita viranomaisia kehittämään virkakieltään ja viestintäänsä. Hyvän esimerkin tarjoavat myös kunniamaininnan saajat: ne annettiin selkeästä ja maanläheisestä viestinnästä Liikennevirastolle ja sisäministeriön kansliapäällikölle Päivi Nergille. Lisäksi Suomen Journalistiliitto valitsi suosikikseen Kolarin kunnanjohtajan Antti Määtän, joka on madaltanut kuntalaisille ja lehdistölle kynnystä kunnan päätöksenteon seuraamiseen.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.