Vuoden vanhustyön johtaja -palkinto Soili Partaselle

La Carita-säätiön ja Tehy ry:n jakama vuosittainen vuoden vanhustyön johtaja –tunnustuspalkinto vuonna 2016 on myönnetty Porvoon vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partaselle.

Vuoden vanhustyön johtaja -tunnustuspalkinto annetaan vuosittain ajan hermolla olevalle innovatiiviselle ja tulevaisuuteen suuntaavalle tehyläiselle johtajalle. Palkinnon kriteereiden mukaan palkitun johtajan toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja hyviin käytäntöihin. Hän kannustaa alaisiaan ja mahdollistaa työn kehittämisen. Hän on muutosjohtaja; muutoksen mahdollistaja ja muutoksen ylläpitäjä. Eettiset arvot ohjaavat hänen työtään johtajana. Hänen johtamistapansa on läpinäkyvää. Hän kehittää itseään johtajana ja kannustaa muita kehittymään vanhustyön esimiehinä ja ammattilaisina.

Kuntaliiton juuri julkaistussa raportissa Vanhusten palveluketju uudistui Porvoossa - kotihoito keskiöön kuvataan Porvoon kaupungin toimenpiteitä ikääntyneiden toimintakyvyn ja kotona asumisen tukemiseksi. Julkaisua varten on haastateltu Porvoon vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partasta, sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurmetta sekä Porvoon vanhuspalveluhankkeiden asiantuntijana toiminutta Johan Groopia

Porvoossa vähennettiin parissa vuodessa sata laitospaikkaa ja vastaavasti lisättiin tehostetun palveluasumisen paikkoja. Samalla ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumisen mahdollisuuksia tuettiin ottamalla käyttöön kotihoidon tarvepohjainen toimintamalli. Malli parantaa henkilöresurssien joustavaa ja asiakaslähtöistä hyödyntämistä nykyisellä henkilöstömäärällä. Kotihoidon laatua parannettiin myös siten, että lääkäri on hoitohenkilökunnan tavoitettavissa puhelimitse ympäri vuorokauden. Henkilöstöä motivoidaan Porvoossa uuteen toimintakulttuuriin kannustuspalkkioilla, joihin käytetään osa kertyneistä säästöistä. Myös vanhuspalveluiden neuvontaa ja palveluihin ohjaamista on tehostettu. Riskiryhmät pyritään löytämään ja heidän tarpeisiinsa vastaamaan oikea-aikaisesti. Tässä ja uusien palveluiden kehittämisessä auttaa teknologia ja digitalisaatio. Nykyisin esimerkiksi monet aiemmin toimistokäynnin vaatineet asiat voidaan hoitaa älypuhelimella asiakkaan luona. Porvoon lähitulevaisuuden keskeinen tavoite on kotikuntoutuksen kehittäminen.

Partanen on juuri jäänyt kahden vuoden virkavapaalle omasta tehtävästään. Hän toimii parhaillaan Uudenmaan alueen muutosagenttina Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeessa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Johtajuuttaan Partanen luonnehtii seuraavasti: ”En millään voi olla kaikkien alojen asiantuntija, vaan ympärilläni on hyvät ammattilaiset ja osaajat. Yhdessä mietimme linjauksia. Minulla on omat vahvuuteni ja toivon, että työntekijät käyttävät omia vahvuuksiaan. Sillä tavalla saamme parasta aikaiseksi.”

Julkaisu löytyy osoitteista: www.kunnat.net/ikaantyneet ja www.kunnat.net/kirjakauppa

Lisätietoja 
Uudenmaan muutosagentti Soili Partanen, puh. +358 40 676 1460