Kirjanpitoon liittyviä ohjeita, julkaistu 25.10.2016

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän liitetietojen laatimisesta

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän liitetietojen laatimisesta on tarkistettu 25.10.2016. Tarkistettua ohjetta noudatetaan laadittaessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöstä tilikaudelta 2016 lukuun ottamatta intressitahotapahtumia koskevia liitetietoja, jotka tulee esittää ensimmäisen kerran vuoden 2017 tilinpäätöksessä.

​Tarkistuksessa on otettu huomioon mm. edellisen yleisohjeen antamisen jälkeen voimaan tulleet kuntalain (410/2015) ja kirjanpitolain (1620/2015) muutokset. Uusina liitetietoina esitetään palvelujen ostot eriteltyinä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin ja intressitahotapahtumia koskeva liitetieto. Liitetietona on esitettävä mm. tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Yleisohjeessa on lisäksi tarkennettu mm. vuokrasopimusvastuiden ja johdannaissopimusten ilmoittamista koskevia liitetietovaatimuksia.

Liitetietovaatimuksista on poistettu selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta.

Tulossa: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on tarkistanut kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista annettua yleisohjetta 22.11.2016. Ohje julkaistaan myöhemmin joulukuussa ja sitä sovelletaan laadittaessa tilinpäätöstä tilikaudelta 2016. Tarkistuksessa on otettu huomioon mm. edellisen yleisohjeen antamisen jälkeen voimaan tulleet kuntalain (410/2015) ja kirjanpitolain (1620/2015) muutokset. Yleisohjeen liitteen 1 poistoaikoja koskevia esimerkkejä on tarkistettu. Muutoin sisällölliset muutokset ovat vähäisiä. 

Tagit
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.