Kirjanpitoon liittyviä ohjeita, julkaistu 25.10.2016

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta on tarkistettu 13.9.2016.

​Tarkistuksessa on otettu huomioon mm. edellisen yleisohjeen antamisen jälkeen voimaan tulleet kuntalain (410/2015) ja kirjanpitolain (1620/2015) muutokset. Taseen laatimista koskevassa yleisohjeessa on tarkennettu mm. toimeksiantojen varojen ja pääomien sekä saatujen lahjoitusten kirjauksia koskevia ohjeita. Lahjoituksena tai testamenttina saatu omaisuus, johon ei liity käyttörajoituksia, kirjataan luonteensa mukaisiin tase-eriin. Lahjoitusrahastoissa esitetään lahjoitusrahastojen pääomat silloin, kun niiden käyttöön liittyy sopimukseen, testamenttiin tai lahjakirjaan perustuvia varojen käyttöä ja kartuttamista koskevia ehtoja.

Ohjeessa on linjattu, että kunnat eivät voi soveltaa kirjanpitolain mukaista mahdollisuutta arvostaa sijoituskiinteistöjä, johdannaissopimuksia tai rahoitusarvopapereita käypään arvoon. Kunnat eivät voi myöskään soveltaa kirjanpitolain mukaista rahoitusleasingsopimuksella hankitun omaisuuden merkitsemistapaa, jossa vuokralleottaja saa merkitä hyödykkeen tilinpäätökseensä siten kuin se olisi ostettu.

Muut yleisohjeet
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on tarkistanut kunnan ja kuntayhtymän liitetieto-ohjetta 25.10.2016. Ohje julkaistaan marraskuussa ja sitä sovelletaan laadittaessa tilinpäätöstä tilikaudelta 2016. Kuntajaosto on tarkistamassa tämän vuoden aikana myös kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista annettua yleisohjetta.

Tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.