Digiajan peruskoulu –hankkeessa tehtävä selvitystyö perusopetuksen digitalisaation kehityksestä

Vuonna 2016, osana Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa, tehtiin selvitys Perusopetuksen digitalisaation nykytilanteesta. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi asetettiin vuosille 2017-2018 Digiajan peruskoulu –hanke.

​Vuonna 2016, osana Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa, tehtiin selvitys Perusopetuksen digitalisaation nykytilanteesta. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi asetettiin vuosille 2017-2018 Digiajan peruskoulu –hanke. 

Hanke toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Tampereen yliopiston Tampere Research Center for Information and Media -tutkimusyksikön (TRIM) sekä Turun yliopiston RUSE-tutkimusyksikön välisenä yhteistyönä. Selvitystyön johtajana toimii TRIM-tutkimusyksikön tutkimusjohtaja Jarmo Viteli.  

Hankkeessa toteutetaan kaksi osiota, joista ensimmäinen on kyselykierrosten toteuttaminen. Hankkeessa tehdään perättäisinä vuosina kyselyt, joista ensimmäinen aloitetaan 15.1.2017 ja toinen vuoden 2018 alussa. Selvityksessä kyselyt toteutetaan hyödyntämällä oppilaille suunnattua Oppika-palvelua, opettajille suunnattua Opeka-palvelua sekä rehtoreille suunnattua Ropeka-palvelua.

Hankkeeseen liittyvä toinen osio selvittää oppilaiden ja opettajien ICT-taitoja. ICT-taitojen arvioinnissa hyödynnetään Turun yliopiston RUSE-tutkimusyksikön kehittämää ICT-taitotestiä. ICT-taitotestiin on valittu erikseen 68 kuntaa, joihin Turun yliopisto ottaa suoraan yhteyttä tammikuussa 2017. ICT-taitotesti toteutetaan samankaltaisesti vuosien 2017 ja 2018 alkupuoliskolla.
 

Opeka-, Oppika-, ja Ropeka-palveluiden vastanneille on saatavilla omat henkilökohtaiset raportit kyselyyn vastaamisen jälkeen. ICT-taitotestiin osallistuneet saavat testin tekemisen jälkeen palautteen omasta osaamistasostaan. Digiajan peruskoulu –hankkeen tuloksia on saatavilla vuoden 2017 lopulla julkaistavasta väliraportista sekä vuoden 2018 lopulla julkaistavasta päätösraportista. 

Pyydämme yhteistyötä hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa ja toivomme opetuksenjärjestäjiltä aktiivisuutta Opeka-, Oppika- sekä Ropeka-kyselyihin vastaamisen mahdollistamiseksi. ICT-taitotestin osalta valikoituihin kuntiin otetaan erikseen yhteyttä eikä tämä kirje edellytä sen osalta erillisiä toimenpiteitä. 

Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen
Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Lisätietoja: 
Tero Huttunen, p. 029 5330219
Erityisasiantuntija
Tutkimushankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Lisää aiheesta

Tags