Elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan jaosto

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut ruokapolitiikan neuvottelukunnan yhteyteen elintarvikelainsäädännön ja - valvonnan jaoston toimikaudelle 12.12.2016 - 1.8.2019.

Jaoston tehtävänä on käsitellä yhteistyöelimenä elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun liittyviä kysymyksiä, kehittää ja yhteensovittaa kansallisesti elintarvikelainsäädäntöön ja standardointiin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä sekä toimia kansallisena Codex Alimentarius-komiteana. Jaoston puheenjohtajana toimii elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm.

Kuntien edustajaksi jaostoon on nimitetty Vantaan 1. kaupungineläinlääkäri Kirsi Hiltunen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen erityisasiantuntija Tarja Hartikainen Suomen Kuntaliitosta.

Tagit