Elinvoimaverkosto - eväitä kehittämiseen ja edunvalvontaan

Kuntaliiton elinvoimaverkosto kokoontui 31.10. ruotimaan kasvupalvelu-uudistuksen mahdollisia vaikutuksia kuntiin ja pohtimaan muutoksia, joilla valtion ja kuntien resurssit yrittäjyyden ja työllisyyden edistämisessä tulisivat mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä. Maakuntauudistuksen yhteydessä syntyneet käsitteet ”järjestäminen”, ”tuottaminen”, ”toimivat markkinat” ja ”sopiminen” saivat monen osallistujan ajatuksissa uutta sisältöä, kun kokonaisuutta tarkasteltiin suhteessa Tampereen kaupunkiseudun työllisyyskokeiluun (Regina Saari) sekä suurten kaupunkien (Kari Nenonen) että seutukaupunkien (Jyrki Peltomaa) elinvoimatyöhön. Mukana keskustelussa oli myös uudistuksen valmisteluun työ- ja elinkeinoministeriössä keskeisesti osallistuvia virkamiehiä (Jarkko Tonttila ja Kimmo Ruth), joten viesti kuntanäkökulmasta välittyi tuoreeltaan myös lain jatkovalmisteluun.

Mikä elinvoimaverkosto?

Kuntien ja kaupunkien rooli kasvun ja työllisyyden edistäjänä - elinvoiman katalysaattorina - on keskeinen. Kyse ei ole vain elinkeinopolitiikasta, vaan laajasti paikallisen toimeliaisuuden tukemisesta - kaavoituksesta, hankintojen toteuttamisen tavasta, asuntopolitiikasta, julkisen liikenteen ratkaisuista, syrjäytymisen ehkäisystä, ammatillisesta koulutuksesta, tiedon avaamisen tavoista, tapahtumien mahdollistamisesta, yliopistoyhteistyöstä ja paljosta muusta. Oman tekemisen jäsentäminen antaa edellytykset tämän työn näkyväksi tekemiselle sekä keskinäiselle vertailun kautta tehtävälle kehittämiselle.

Näille ajatuksille rakentuu Kuntaliiton elinvoimaverkosto, jonka käynnistysvaihe toteutetaan Kuntaliiton, FCG:n ja mukaan lähtevien kuntien yhteistyönä toteutettavalla projektilla. Käynnistysprojekti koostuu Kuntaliiton rahoittamista taustaselvityksistä sekä mukaan lähtevien kuntien osallistumismaksuilla rahoitettavista teemaseminaareista sekä kuntakohtaisista työpajoista.

Seuraavaksi verkostossa pureudutaan kuntien elinvoimatyön organisoinnin ja johtamisen eri vaihtoehtoihin. Tämän työskentelyn pohjaksi toteutetaan case-selvitys eri kuntien nykyisistä ratkaisuista.

Lisää elinvoimaverkoston käynnistyshankkeesta ja sen sisällöstä löytyy oheisesta liitteestä. Edelleen mahtuu mukaan!

Tags