Ensisijaisesti sähköistettävät palvelut 2017-2021 tiekartan kokoaminen alkanut

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartan laatimiseksi on aloittanut työnsä. Tiekartalle tavoitellaan sataa ensimmäistä kansalaisten tai yritysten käyttämää palvelua, joissa sähköinen palvelukanava on ensisijainen. Tiekarttaa valmistellaan avoimesti kevään 2017 aikana ja se on tarkoitus toimeenpanna vuosien 2017–2021 aikana.

Kevään aikana eri viranomaisten kanssa määritellään, mitkä sata palvelua voivat olla tällaisia ensisijaisia palveluja ja milloin ne ovat tarjottavissa ja käytettävissä sähköisesti. Palvelujen tunnistamisen rinnalla arvioidaan myös millaisia lainsäädännöllisiä muutoksia sähköisen asioinnin muuttaminen ensisijaiseksi edellyttää.

Tiekartan laatiminen on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta. Tiekarttaa rakennetaan yhteistyössä helmikuussa 2017 käynnistyvän kansalaisjärjestöjen Digi arkeen -neuvottelukunnan, valtiovarainministeriön sähköisten palvelujen käytön tukimallia valmistelevan AUTA-hankkeen ja Saavutettavuusdirektiivin (direktiivi julkisen sektorin verkkopalveluiden saavutettavuudesta) toimeenpanon kanssa.

Kevään 2017 aikana valtiovarainministeriö järjestää avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään tiekarttaan liittyviä asioita. Työryhmän toimikausi kestää 30.6.2017 saakka. Hallitus linjaa, työryhmän esitykseen perustuen, mitkä palvelut minäkin vuonna on tavoitteena tarjota sähköisesti.

Lisätietoja antaa Tanja Rantanen (etunimi.sukunimi(at)kuntaliitto.fi)

Linkki valtiovarainministeriön tiedotteeseen:

http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ensisijaisesti-sahkoisesti-tarjottavat-palvelut-kootaan-tiekartalle

Tagit