Kunnat kotouttavat

Esimerkkejä kuntien kotouttamiskäytännöistä

Suomi muuttuu yhä monikulttuurisemmaksi maahanmuuton vuoksi. Väestön kieli- ja kulttuuritaustat ovat nykyisin useissa kunnissa varsin moninaiset. Onnistunut integraatio luo edellytykset sille, että maahanmuuttajat osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan.

Maahanmuutto keskittyy suurimpiin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Pienelle tai väestömääräänsä menettävälle kunnalle maahanmuutto voi olla mahdollisuus vahvistaa väestöpohjaa ja elinvoimaa, mikäli alueen vetovoimaisuutta maahanmuuttajien asuinkuntana voidaan ylläpitää. 

Kunnissa on tarpeen suunnitella maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä etukäteen osana kunnan strategista kehittämistä. Kansainvälistyvä toimintaympäristö ja monikulttuurinen asiakaskunta edellyttävät kunnilta uudenlaista palveluosaamista. Maahanmuuttajien verkostot ja osaaminen tulisi nähdä myös elinkeinoelämän voimavarana.  Kunnilla on tärkeä tehtävä myös ​​​maahanmuuttajien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukemisessa. Kotoutumista voidaan edistää kannustamalla maahanmuuttajia äänestämään ja asettumaan ehdokkaaksi kuntavaaleissa.

Kunnilla on tehtäväkenttänsä luonteen vuoksi edellytykset toimia elinvoiman kannalta keskeisten toimenpiteiden yhteen sovittajana. Tämä rooli korostuu maahanmuuttajien kotouttamisessa, jossa kotoutumista tukevat palvelut muodostavat vahvan monivaikutteisen kokonaisuuden lukuisine yhteistyötahoineen.

Kuntaliitto on koonnut esimerkkejä eri kuntien kotouttamiskäytännöistä. Asiakirja on liitteenä sivun oikeassa laidassa.

Tagit
Anu Wikman-Immonen

Anu Wikman-Immonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2532, +358 50 525 2874
Vastuualueet
  • maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka
  • työvoiman maahanmuutto sekä kiintiöpakolais- ja turvapaikkapolitiikka
  • EU:n maahanmuuttopolitiikka