Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Essotessa otettiin käyttöön sähköinen aikuisen puolesta asiointi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote on ottanut sähköisessä asioinnissa käyttöönsä mahdollisuuden, jossa aikuinen voi sähköisesti valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan sosiaali- ja terveysasioissa. Toisen puolesta asiointi edellyttää sähköisen terveydenhuollon asioinnin valtuutuksen tekemistä Suomi.fi-verkkopalvelussa. Sähköistä puolesta asiointia on kehitetty Essoten PUOLA-hankkeessa yhteistyössä mm. kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman, Väestörekisterikeskuksen,  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Essoten alueen kuntien kanssa.  

Suomi.fissä tehtävä sähköinen valtuutus mahdollistaa nyt asioinnin täysi-ikäisen henkilön puolesta Essoten sähköisissä palveluissa. Ensimmäisessä vaiheessa palveluihin kuuluu ajanvaraus, mutta palvelu laajenee vähitellen myös muihin Essoten palveluihin ja muun muassa Omakantaan. 

Tämä helpottaa erityisesti ikääntyneiden läheisten asioita hoitavien ja omaishoitajien arkea, kun terveydenhuollon aikoja voi varata netistä toisen puolesta”, kertoo projektipäällikkö Anna-Elina Ukkonen Essoten PUOLA-hankkeesta. Aiemmin hankkeessa on tehty mahdolliseksi huoltajan asiointi alle 10-vuotiaan lapsen puolesta ajanvarauspalvelussa sekä luotu kertakirjautumisratkaisu Essoten sähköisestä asiointipalvelusta Omakantaan.

Sähköinen toisen aikuisen puolesta asiointi on laajentumassa. Essoten sähköisiä palveluita on käytössä myös Itä-Savossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Sähköistä aikuisen puolesta asiointia ollaan ottamassa käyttöön myös muualla Suomessa, esimerkiksi Oulussa, Raahessa ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Virtu.fi-palvelussa.

Väestörekisterikeskus vastaa Suomi.fi-Valtuudet -palvelusta.

 

Lisätietoja
Susanna Hyvärinen tai Jari Ylikoski, Kuntaliitto (etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi)
Anna-Elina Ukkonen, hankepäällikkö, PUOLA-hanke, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (etunimi.sukunimi@essote.fi)
Matti Hiltunen, Väestörekisterikeskus (etunimi.sukunimi@vrk.fi)
Jari Suhonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (etunimi.sukunimi@thl.fi)

Väestörekisterikeskuksen tiedote (5.12.2017) 
Suomi.fi-valtuudet palvelu

 

Tagit