Kahdeksan kokeilualuetta julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliseen kokeiluun 1.8.2017 lähtien

Tasavallan presidentti vahvisti 10.7.2017 julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevan lain (HE 51/2017 vp), jolla laajennetaan kuntien toimivaltaa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisessa.

1.8.2017 käynnistyvien työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisten kokeilujen tavoitteena on luoda asiakaslähtöisiä ja hallintorajat ylittäviä toimintamalleja työvoima- ja yrityspalveluihin. Kokeilulla valmistaudutaan vuoteen 2020, jolloin uusi lainsäädäntö astuu voimaan ja järjestämisvastuu muuttuu. Kokeilu on jatkoa vuoden 2015 lopussa päättyneiden työllisyyden kuntakokeiluille.

Kuntien panostukset työllisyyden edistämiseen ovat Kuntaliiton arvion mukaan kohonneet jo vuositasolla 800 miljoonaan euroon ja ovat joillain kaupunkiseuduilla samaa suuruusluokkaa tai jopa suuremmat kuin valtion työllisyyden hoidon resurssit. Kuntien toimivallan laajentaminen työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamisessa lisää kuntien mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen tarjoamiseen niille työttömille, joiden työttömyyden aikaisesta työmarkkinatuesta kunnat maksavat osan.

Kuntakokeilulla tavoitellaan kymmenen prosentin kustannussäästöä työttömyydestä koko julkiselle taloudelle aiheutuvista kokonaiskustannuksista. Tässä kokeilussa kunnilla on sekä kannustin että mahdollisuudet toimia aktiivisesti työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Kuntien toimivallan laajentamista koskeva kokeilu toteutetaan kahdeksalla eri alueella, joista viisi on kuntapohjaista ja kolme on maakunnallista. Kokeilussa mukana olevat kunnat vastaavat kokeilualueilla julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta kokeilun asiakaskohderyhmälle työ- ja elinkeinotoimiston sijaan.

Valitut viisi kuntapohjaista kokeilualuetta ovat Satakunnassa Pori, Varsinais-Suomessa Naantalin, Paimion, Raision ja Turun kunnat, Pirkanmaalla Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Punkalaitumen, Sastamalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kunnat, Pohjois-Savossa Kuopion, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat ja Lapissa Kemin, Kemijärven, Rovaniemen, Sodankylän ja Tornion kunnat.

Kolme maakunnallista kokeilualuetta ovat Pohjois-Karjala, Keski-Suomi ja Keski-Pohjanmaa. Näissä maakunnissa on tavoitteena tunnistaa ja poistaa mahdollisia päällekkäisyyksiä palvelujen tarjonnassa, tiivistää toimijoiden välistä yhteistyötä ja luoda perustaa maakunnan tarpeisiin vastaavalle toimintatavalle.

Kuntaliitto järjestää kokeilukunnille- ja alueille verkostotapaamisia kokeilun aikana.

Linkit
Laki julkaistaan Finlexin sähköisessä säädöskokoelmassa.
Valtioneuvoston kanslian tiedote kokeiluista 

Tags