Kansallinen Lukutaitofoorumi nimitetty

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut kansallisen lukutaitofoorumin vastaamaan lukutaidon ja lukuinnon heikkenemiseen. Foorumin tehtävänä on laatia suuntaviivat lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiselle. Kuntaliittoa foorumissa edustaa erityisasiantuntija Johanna Selkee.

Lukutaitofoorumin tehtävänä on laatia suuntaviivat lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiselle. Suuntaviivat sisältävät ehdotuksen siitä, miten lukemisharrastuksessa ja lukutaidossa havaitut huonot kehityspiirteet korjataan ja miten varmistetaan, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on jatkuvan oppimisen ja aktiivisen elämän kannalta riittävä lukutaito. Lukutaitofoorumin käyttöön varataan miljoonan euron määräraha.

Lukufoorumin tulee saada suuntaviivat valmiiksi 31.8.2018 mennessä.

Lukemisesta, lukutaidosta ja lukutaidon edistämisestä löytyy lisätietoa mm. Lukukeskuksen sivuilla. Muun muassa 10 faktaa lukemisesta 2017: http://www.lukukeskus.fi/10-faktaa-lukemisesta-2017/ sekä Lue lapselle -hankkeesta, jossa kannustetaan lukemaan ääneen lapsille: http://luelapselle.fi/

Lisätietoa lukutaitofoorumista: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kansallinen-lukutaitofoorumi-vastaamaan-lukutaidon-ja-lukuinnon-haasteeseen

Tagit