EU ja kansainvälisyys

Komission valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta

Komissio on julkaissut Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valkoisen kirjan. Tulevaisuuspohdinnan taustalla ovat unionin haasteet, jotka komission mukaan eivät osoita laantumisen merkkejä. Talous on elpymässä maailmanlaajuisesta kriisistä, mutta ei vielä riittävän tasaisesti. Tilanne on epävakaa osassa Euroopan naapurustoa. Tämä on aiheuttanut suurimman pakolaiskriisin sitten toisen maailmansodan. Myös luottamus Euroopan unionin toimintaan on vähentynyt. Komissio korostaa, että nykyisen tilanteen ei välttämättä tarvitse rajoittaa Euroopan tulevaisuutta. Unionia on usein aikaisemminkin rakennettu kriisiaikoina.

Komissio esittää valkoisessa kirjassa viisi skenaariota Euroopan kehityksestä vuoteen 2025 mennessä:

 • Jatketaan entiseen tapaan
  • EU27 jatkaa myönteistä uudistusohjelmaansa.
 • Sisämarkkinat etusijalle
  • EU27 ei voi saavuttaa yhteisymmärrystä useilla politiikan aloilla, joten painopiste siirtyy sisämarkkinoiden avainaloille.
 • Halukkaat tekevät enemmän yhdessä
  • EU27 jatkaa nykyiseen tapaan, mutta antaa osan jäsenvaltioista tehdä joillakin aloilla tiiviimpää yhteistyötä.
 • Tehdään vähemmän mutta tehokkaammin
  • EU27 tekee valitsemillaan politiikan aloilla enemmän ja nopeammin ja vähentää toimintaansa niillä aloilla, joilla sen tuottaman lisäarvon katsotaan olevan vähäisempi
 • Tehdään paljon enemmän asioita yhdessä
  • EU27 päättää tehdä paljon enemmän asioita yhdessä eri politiikan aloilla.

Kuntaliitto on laatinut kannanoton komission valkoisesta kirjasta. Kuntaliitto haluaa kiinnittää huomiota siihen, että Euroopan unionin tulevaisuus vaikuttaa kuntiin ja maakuntiin monin tavoin. Mikään komission esittämistä skenaarioista tuskin toteutuu sellaisenaan. Todennäköisesti unionin tulevaisuus rakentuu eri vaihtoehtojen yhdistelmästä. EU:n tulee toimia niin, että siitä on hyötyä koko Euroopalle: kansalaisille, jäsenvaltioille, kunnille ja alueille, yrityksille ja järjestöille. Paikallisuus ja alueellisuus on nähtävä EU:n voimavarana.

Tags