Kunnat mukaan terveiden tilojen vuosikymmen - ohjelmaan

Sisäilmaongelmiin haetaan aktiivisesti ratkaisua. Toimenpideohjelma julkaistaan joulukuun puolivälissä ja samalla avataan mahdollisuus antaa palautetta usean kanavan kautta. Kuntaliitto kannustaa kuntia aktiivisuuteen kuulemisvaiheessa. Kommentteja voi antaa sähköpostiosoitteeseen terveet-tilat@vnk.fi. Kuulemisen perusteella viimeistelty ohjelma julkaistaan keväällä 2018.

Ympäristöministeriö hyväksyi juuri asetukset, jolla vaaditaan kosteudenhallintaselvitys lupaa edellyttäviltä rakennushankkeilta. Lähes samaan aikaan annettiin pääministerin ilmoitus terveiden tilojen vuosikymmen toimenpideohjelmasta, jossa tavoitteena on rakennuskannan kunnon parantuminen tulevan vuosikymmenen aikana.

Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelmassa ehdotetaan siirtymistä kokonaisvaltaiseen kiinteistöjen tarkasteluun sekä terveyshaittoihin puuttumisen tehostamiseen. Toimenpideohjelma nostaa esille erityisesti kuntien hyviä käytäntöjä ja aikaisemmissa hankkeissa kerättyä tietoa sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Hyvien esimerkkien mukainen malli edellyttää toimiakseen, että kunnassa on kiinteistöstrategia ja palveluverkkosuunnitelma tehty sekä säännölliset kiinteistökatsaukset ja käyttäjäpalautteen kerääminen käytäntönä. Kuntaliitto on tuonut esiin kuntien rakennuskannan ikärakenteellisen ongelman, joka aiheuttaa suuret investointitarpeet. Vaikka kustannustarpeet on tunnistettu, valtion rahoitusta kiinteistön omistajille ei luvata toimenpideohjelmaan.   

Kunnilla mahdollisuus antaa palautetta

Ohjelmaa valmistellut hankeryhmä korostaa, että toimenpideohjelman toteutus organisoidaan mahdollistamalla tiivis yhteistyö ministeriöiden ja niiden hallinnonalan virastojen, aluehallintovirastojen, Suomen Kuntaliiton, kuntien ja Senaatti-kiinteistöjen kesken sekä mm. rakennus- ja kiinteistöalan, sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan sidosryhmien osallistuminen. Kunnilla on mahdollista antaa palautetta ohjelmasta kuulemisvaiheessa.

Tagit
Tarja Hartikainen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Hartikainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Kännykkä
+358 50 373 8499
Vastuualueet
  • ympäristöterveydenhuolto
  • terveydensuojelu
  • elintarvikevalvonta
  • eläinlääkintähuolto
  • tupakkavalvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Lisätietoa

Työvapaalla 30.4.2020 asti

Jussi Niemi

Etunimi
Jussi
Sukunimi
Niemi
Tilapalvelupäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2115
Kännykkä
+358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden kehittäminen; kiinteistöjohtamisen ohjaus.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö