Hae kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi

Kunnat voivat nyt hakea mukaan SYKEn koordinoimaan CIRCWASTE hankkeeseen

CircwasteSuomen kunnilla on mahdollisuus hakea kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi. Hakuaika päättyy 15.9.2017. Edelläkävijäkunnat sitoutuvat kunnianhimoisiin kiertotalouden tavoitteisiin sekä edistävät kiertotaloutta ja valtakunnallista jätesuunnitelmaa alueillaan. Kymmenen valittua kuntaa saa asiantuntijoiden palveluita ja tukea Suomen ympäristökeskuksen ja Motivan perustamasta Kiertotalouden Palvelukeskuksesta. Lisäksi kunnat saavat julkisuutta kiertotaloutta edistäville toimilleen ja pääsevät verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa.

Mahdollisuuden tarjoaa ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hanke, joka on vuonna 2016 käynnistynyt seitsenvuotinen Suomen ympäristökeskuksen koordinoima hanke. Circwaste toteuttaa kiertotalouden tavoitteita ja edistää materiaalitehokkuutta, kierrätystä ja jätteen synnyn ehkäisyä Suomessa 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan voimin. Hanke saa suurimman osan rahoituksesta EU:n LIFE IPohjelmasta.

Edelläkävijäkunnat saavat:

 • asiantuntijatukea kunnan kiertotalouden tiekartan laatimiseen
 • tietoa kiertotalouden työkaluista ja hyvistä käytännöistä
 • kunnalle tuotetut kiertotalouden avainindikaattorit ja niiden seurannan kahden vuoden välein
 • toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuusarvioinnin
 • koulutustilaisuuksia paikallisille toimijoille
 • verkostoitumismahdollisuuksia
 • julkisuutta kiertotalouden toimenpiteille

Edelläkävijäkunnilta odotetaan:

 • sitoutumista valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteisiin
 • kiertotaloutta ja valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita toteuttavien toimenpiteiden edistämistä
 • kiertotalouden tiekartan laatimista asiantuntijoiden avustuksella
 • edelläkävijäkuntien verkoston toimintaan osallistumista
 • kunnan alueella toteutettujen kiertotalouden toimenpiteiden kartoittamista
 • omaa aktiivista otetta asioiden eteenpäin viemiseen alueella

Lisää aiheesta:

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!