Kunnilla mahdollisuus ilmoittautua kärkihankkeeseen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi

Iäkkäät ihmiset salille reisiprässiin 

Ikäinstituutti kutsuu kuntia edistämään hyvää vanhuutta terveysliikunnan keinoin. Liikunta on tutkitusti pätevä, kätevä ja iäkkäille mieluisa keino vahvistaa terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä hoivapalvelujen tarvetta.

Toisin kuin usein luullaan myös vanhana kannattaa kuntoilla. Tutkimusten mukaan jo puolen vuoden kuntosaliharjoittelu kaksi kertaa viikossa parantaa iäkkään suorituskykyä yhtä paljon kuin ikääntymisen myötä menetetään 10 vuodessa. Erityinen huomio kannattaa kiinnittää jalkojen voimaan.

Säännöllisestä voima- ja tasapainoharjoittelusta hyötyvät eniten iäkkäät, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia. Vahvat jalat vähentävät kaatumisia ja parempi tasapaino rohkaisee liikkumaan myös ulkona.

Kunnat haastetaan Voimaa vanhuuteen -työhön

Ikäinstituutti on kehittänyt jo kymmenen vuotta yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa hyviä toimintatapoja iäkkäiden liikuntaharjoitteluun. Nyt kunnilla on helppo mahdollisuus ottaa heti käyttöön toimiviksi todetut hyvät käytännöt ilmoittautumalla verkossa kärkihankkeeseen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi. Hanke tarjoaa ilmoittautuneille kunnille maksuttomia alueseminaareja ja -tapaamisia, kouluttajakoulutuksia ja innostavan oppimisverkoston.

Tiiviimmästä kehittämistyöstä kiinnostuneet kunnat voivat hakea kolmivuotiseen Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan, johon valitaan tänä vuonna mukaan noin kymmenen kuntaa. Hakuaika 1.2.–30.4.2017.

”On tarkoituksenmukaista ja ennalta viisasta innostaa kotona kiikun kaakun pärjäävät iäkkäät kuntoilemaan. Lähes 90 prosenttia 75-vuotiaista asuu kotona ja säännöllisellä voima- ja tasapainoharjoittelulla lisätään heille toimintakykyisiä ja mielekkäitä elinvuosia sekä lykätään hoivapalvelujen tarvetta”, toteaa ohjelmajohtaja Elina Karvinen Ikäinstituutista.

Kuntalaisten hyvinvointia kannattaa edistää yhteisvoimin. Poikkisektorisella työotteella eri hallintokuntien ja järjestöjen kesken tavoitetaan onnistuneesti liikuntaharjoittelua tarvitsevat iäkkäät. Saumattomalla yhteistyöllä organisoidaan uusia 75+ liikuntaryhmiä, joista heikkokuntoinenkin iäkäs löytää itselleen sopivan. 

Voimaa vanhuuteen -työn askelmerkit 

1. Kokoa yhteen iäkkäiden toimintakyvystä kiinnostuneet - liikunta, sote, järjestöt ja muut

2. Keskitä toiminta kotona asuviin iäkkäisiin, jotka eivät ole hoivapalvelujen piirissä ja joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeuksia 

3. Kehitä yhdessä iäkkäiden kanssa - järjestä liikuntaraati 

4. Ota käyttöön hyvät terveysliikuntakäytännöt 

  • perusta liikuntaneuvontapisteitä iäkkäiden arkireittien varrelle
  • järjestä ohjattua ulkoilua sekä tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelua kuntosaleille, koteihin ja kortteleihin
  • innovoi liikkumisympäristöjä lähelle ja iäkkäille sopiviksi
  • laita tukitoimet kuntoon: kuljetus ja tilat, vertaisohjaajat ja liikuntakaverit 

5. Vahvista toimijoiden osaamista kouluttajaverkoston avulla 

6. Viesti, kampanjoi ja järjestä yhteisiä tapahtumia 

7. Vakuuta päättäjät - seuraa, arvioi ja raportoi
 
Tutustu tarkemmin hakukriteereihin ja kunnille tarjottuun tukeen: 

www.ikainstituutti.fi/karkihanke​
Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriön Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projekti, hallituksen terveyden edistämisen kärkihanke. 

www.voimaavanhuuteen.fi​
Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). 
 
Lisätietoa 
ohjelmajohtaja Elina Karvinen 040 530 2603 tai elina.karvinen(at)ikainstituutti.fi
Lataa Kutsu kunnille: Voimaa vanhuuteen -esite

Tags