Kunnilta perittävät verotuskustannukset laskevat vuonna 2017

Verotuskustannuksilla katetaan Verohallinnon toimintamenot ja ne peritään eri veronsaajilta. Vuonna 2017 verotuskustannukset ovat noin 432,8 milj. €, jossa laskua edelliseen vuoteen on noin 7 miljoonaa euroa.

​Tulevien vuosien osalta uusien tietojärjestelmien käyttöön oton arvioidaan edelleen tehostavan toimintaa, jonka ennakoidaan alentavan kustannuksia edelleen.

Verotuskustannusten jako veronsaajien kesken muuttui vuodelle 2017. Tullin verotustehtävät siirtyivät vuoden 2017 alusta lukien Verohallinnon alaisuuteen. Tästä aiheutuva kasvu Verohallinnon kustannuksiin lisättiin valtion rahoitusosuuteen, joten kuntien suhteellinen osuus rahoituskustannuksista aleni 29,9 %:in (vuonna 2016 30,8 %). Kuntien osuus rahoituskustannuksista laskee täten 4,4 % eli lähes 6 miljoonalla eurolla ollen noin 129,4 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Vuonna 2017 verohallintolain 30 §:n mukaisesti valtion osuus kustannuksista on 61,1 %, kuntien 29,9 %, seurakuntien 3,3 % ja Kansaneläkelaitoksen 5,7 %. Verotuskustannusten jakautumista eri veronsaajien kesken tullaan tarkastelemaan lähivuosina uudelleen sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena. Tämän hetkisten tietojen valossa kuntien osuus verotuskustannuksista tulisi vuodesta 2019 lähtien olemaan noin 15 %.

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien osuuksiin vaikuttavat Verohallintolain 31 §:n mukaisesti kunnallis-, kirkollis- ja yhteisöverojen määrät sekä asukasluvut ja jäsenmäärät. Kuluvan vuoden verotuskustannukset päivittyvät verkkopalvelun kuntien Verotulojen seuranta-osioon kunnittain. Kustannukset vähennetään veronsaajien kausitilitysten yhteydessä neljännesvuosittain, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Vähennettävät määrät näkyvät myös näiden kuukausien maksatuserittelyillä.

Tagit