Maakuntien tilakeskuksen kiinteistökysely

Kunnista koottujen tilatietojen perusteella ryhdytään määrittelemään vuokria

Kunnista 98 prosenttia on syöttänyt Maakuntien tilakeskuksen keruujärjestelmään tietoja rakennuksista, jotka vuokrataan tuleville maakunnille. Tilatiedon keräysurakka on edennyt tavoiteaikataulussa ja tietojen perusteella päästään etenemään tiloista perittävien vuokrien määrittelyssä.

Parhaillaan Maakuntien tilakeskus tarkistaa ja täydentää koottuja tietoja kunnille tehtävillä yksilöllisillä tietopyynnöillä.

- Toukokuussa meidän ja maakuntien pitäisi ymmärtää kohtuullisen hyvin, mitä vuokrat tulevat olemaan kohteittain laskemisen kautta, sanoo Maakuntien tilakeskuksen asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén.

Kuntien ilmoittamien tietojen perusteella osa tiloista katselmoidaan alkuvuodesta 2018. Katselmoinnin tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman yhdenmukainen ja tasa-arvoinen vuokrien määrittelymalli. Tarkistettavia kohteita valitaan noin 10 kpl/maakunta. Lista tarkistettavista kohteista lähetetään 20.12. maakuntien vastuuhenkilöille, joiden toivotaan vahvistavan kohteiden katselmoinnit ja tarkistavan niistä järjestelmään syötetyt tiedot.

Nyt kerättyjen tietojen tarkistaminen tulee olemaan maakuntien valmistelijoille iso urakka vuoden 2018 aikana. Tilojen läpikäyminen yhdessä kuntien edustajien kanssa edellyttää tietoa siitä, mitä palvelutoimintaa tiloissa nykyisin on. Samalla on myös sovittava tilojen yhteiskäytöstä niissä toimipaikoissa, joissa sekä maakunta että kunta tulevat molemmat tuottamaan palveluita.

Kunnilta vuokrattavien tilojen vuokrien määritys tehdään vappuun mennessä. Vuokratason määrittelyn perustana on valtioneuvoston asetus, jota parhaillaan valmistellaan valtiovarainministeriössä. Kuntien omistamat tilat muodostavat merkittävimmän osan maakuntien toimipisteverkoston tiloista, arviolta noin puolet kaikista maakunnan v. 2020 tarvitsemista tiloista.

Kuntaprojekti jatko

Lue asiasta lisää Maakuntien tilakeskuksen verkkosivujen uutisesta.

Tagit