Kuntajaoston lausunto 116 koronvaihtosopimusten käsittelystä kuntien tilinpäätöksessä

lausunto

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut lausunnon suojaustarkoituksessa tehtyjen koronvaihtosopimusten käsittelystä kuntien tilinpäätöksessä (lausunto 116). Lausunnossa korostetaan sitä, että johdannaissopimuksen luonne ratkaisee kirjanpitokäsittelyn. Lausunnossa ei kuitenkaan oteta kantaa yksittäisen sopimuksen suojaavuuteen, vaan se jää aina kirjanpitovelvollisen ratkaistavaksi. Mikäli kirjanpitovelvollinen katsoo, että johdannaissopimukset ovat suojaavia, tulee tämä seikka todentaa ja dokumentoida sekä kuvata tilinpäätöksessä. Lausunnossa on muutoinkin tarkennettu toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa annettavia tietoja.

Koronvaihtosopimuksiin sovelletaan KPL 3:3.1 §:n 7 kohdan mukaista erillisarvostusta, joka on perustettava yleiseen varovaisuuden periaatteeseen (KPL 3:3.1 § 4 kohta). Tällöin voimassa olevat negatiiviset sopimukset arvostetaan sopimuskohtaisesti tilinpäätöspäivän arvoon.

Jos kirjanpitovelvollinen katsoo, että muut lausunnossa esitetyt menetelmät ovat perustellumpia KPL 3:2.1 §:ssä tarkoitetun oikean ja riittävän kuvan antamiseksi kuin erillisarvostuksen ja bruttoperiaatteen mukainen menettely, voi kirjanpitovelvollinen noudattaa niitä. Näitä ovat mm. jo aikaisemmissa kirjanpitolautakunnan lausunnoissa hyväksytty suojaustarkoituksessa tehtyjen koronvaihtosopimusten ns. nettokäsittely.

Lisäksi lausunnossa on annettu tarkempia kirjanpito-ohjeita mm. tilanteisiin, joissa koronvaihtosopimuksia muutetaan tai niihin liittyy optiosopimus.

Aiheesta lisää:

Tagit
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta