Kuntajaoston lausunto johdannaisten käsittelystä kuntien vuoden 2016 tilinpäätöksessä

​Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 24.1.2017 antanut lausunnon johdannaisten käsittelystä kuntien vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Kuntajaoston lausunnon mukaan kirjanpitolautakunnan KILA 1963/2016 ratkaisua johdannaisten käsittelystä ei sovelleta kuntien vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Johdannaisia käsitellään kuntien tilinpäätöksissä aikaisemman vakiintuneen käytännön mukaisesti edellyttäen, että se on kunnissa sovellettavan hyvän kirjanpitotavan mukainen. 

Kuntien tulee vuoden 2016 tilinpäätöksen toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa kertoa aikaisempaa yksityiskohtaisemmin johdannaissopimusten sisällöstä ja niiden taloudellisista vaikutuksista. Kuntajaoston liitetiedoista vuonna 2016 antaman yleisohjeen lisäksi tulee esittää KILA 1963/2016 lausunnon mukaisesti muun muassa koronvaihtosopimuksista keskeiset ehdot sekä tiedot korkoherkkyydestä, kuten siitä miten korkomuutokset vaikuttavat sopimusten markkina-arvoihin ja mille aikavälille negatiivisten kassavirtojen suoritukset ajoittuvat tulevaisuudessa. Keskeisistä ehdoista käyttäjän kannalta olennaisia ovat muun muassa tiedot sopimuksen purkuehdoista ja mahdollisesta purkamisesta aiheutuvista vaikutuksista. Siten tilinpäätöksestä on käytävä ilmi mahdollisen purkuehdon käyttämisen vaikutus silloin, kun sitä on pidettävä merkittävänä. Jos kirjanpitovelvollisen tiedossa on tilinpäätöksen laatimishetkellä, että purkuehtoa tullaan soveltamaan, tulee tehdä asianmukainen kulukirjaus.
 
Lue kokonaisuudessaan Kuntajaoston lausunto 115: Johdannaisten käsittely kuntien vuoden 2016 tilinpäätöksessä kokonaisuudessaan netissä osoitteessa:
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/kirjanpito/kirjanpitolautakunta-kuntajaosto/kuntajaosto-lausunnot/2016-lausunnot/Sivut/default.aspx

Tagit
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta