Maakunta- ja soteuudistus, Kuntauutinen on julkaistu 26.4.2017

Kuntaliiton lausunto maakuntien rahoituslain täydentävään esitykseen

Kuntaliitto antoi 13.4.2017 lausunnon luonnokseen maakuntien rahoitusta koskevan lakiesityksen täydentämiseksi. 

Esitysluonnoksessa ehdotetaan täydennettäväksi maakuntien rahoituksesta 2.3.2017 annettua lakiehdotusta (HE 15/2017). Täydennysesitykset liittyvät erityisesti maakuntien muiden tehtävien rahoitukseen. Lisäksi esitysluonnoksessa ehdotetaan täydennettäväksi esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitiloihin myönnettyjä valtionavustuksia koskevalla pykälällä.

Hallituksen esityksen 15/2017 ja sitä täydentävän esitysluonnoksen jälkeen maakuntien rahoitus koostuisi kolmesta osasta, joista kaksi ensimmäistä muodostaisivat maakuntien yleiskatteisen rahoituksen
1. sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon rahoitus
2. maakunnan muiden tehtävien rahoitus ja
3. erillisrahoitettavat tehtävät.

Keskeisin osa esitysluonnosta on siirtyminen maakunnan muissa tehtävissä nykyisestä talousarvioperusteisesta rahoituksesta laskennalliseen yleiskatteiseen rahoitukseen. Muita keskeisiä asioita lausunnossa ovat maakuntien valtionrahoituksen tarkistaminen ja maakunnan muiden tehtävien rahoituksen taso siirtymävaiheessa vuonna 2019. Lisäksi Kuntaliitto otti lausunnossaan kantaa muutokseen liittyvien kustannusten korvaamiseen, maakunnan muiden tehtävien laskennallisten kustannusten määräytymiseen, valtionavustuspykälien muutokseen takaisinperinnän osalta ja maakunnan kasvupalvelutehtäviin ja työllisyyden hoidon kannustimiin.

Aiheeseen liittyen:

Tagit