Kuntaliiton strategisen asiakastutkimuksen tulokset valmistuneet

Kuntaliitto teetti marraskuussa 2016 - tammikuussa 2017 asiakastutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimus tehtiin samassa formaatissa nyt kolmatta kertaa.

Tutkimuksen tarkoituksena on mitata Kuntaliiton asiakkaiden tyytyväisyyttä Kuntaliiton toimintaan ja palveluihin sen strategiaan perustuvilla mittareilla. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla ja internet-kyselynä. Tutkimus perustuu yhteensä 456 vastaukseen.

– Haluamme olla luotettava toimija ja tuntea hyvin kuntien toiminnan edellytykset. Näitä asioita kuvaavat mittarit ovat tutkimuksen mukaan erinomaisella tasolla. On myös ilo huomata, että panostuksemme verkostomaiseen toimintaan on ollut onnistunutta, toteaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen tutkimuksen päätuloksista. Kuntien odotukset edunvalvontaamme kohtaan ovat erittäin korkealla ja niin pitääkin olla. Meidän tulee kuntien voimakkaassa muutostilanteessa pystyä vastaamaan odotuksiin yhä paremmin. Yhtenä keskeisenä työkalunamme on vuoden alussa lanseerattu uusi asiakkuudenhoitomalli, Koskinen lisää.

Lue lisää tutkimuksen tuloksista liitteenä olevasta tulosyhteenvedosta.

Tags