Kuntaliitto julkaisi lausuntoluonnoksensa maakuntien täytäntöönpanosta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoja lakiesityksistä, joissa säädetään maakuntien täytäntöönpanosta ja valtion tehtävien uudelleenorganisoinnista. Kuntaliitto julkaisee nyt oman lausuntonsa luonnoksen kuntien käyttöön ja kommentoitavaksi.

Lausuntopyyntö koskee

  • maakunnille siirtyviä tehtäväaloja
  • valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia ja sen edellyttämiä uusien virastojen perustamista koskevia lakiehdotuksia
  • ehdotusta voimaanpanolaiksi sekä muita 224 lakiehdotusta, joilla toteutetaan uudistuksen edellyttämät tehtäväsiirrot maakunnille, Valtion lupa- ja valvontavirastolle ja muille virastoille.

Mahdollisia kommentteja lausuntoluonnoksesta pyydetään lähettämään osoitteeseen muutostuki@kuntaliitto.fi viimeistään 15.6.2017.
 

Tags