Kuntaliitto selvittää lastensuojelun tilannetta Manner-Suomessa

Kuntaliitto kokoaa valtakunnallista tietoa lastensuojelun tilanteesta kuntiin ja kuntayhtymiin tänään lähetetyllä kyselyllä.

Sote-uudistuksen lähestyessä on tarpeellista kysyä, mitä lastensuojelulle kuuluu nyt? Miten lastensuojelun ja muiden viranomaisten yhteistyö sujuu, miten tarvittavat palvelut ovat saatavissa ja millaisilla voimavaroilla lastensuojelutyötä tehdään. Lisäksi kartoitetaan vastaajien näkemyksiä sote-uudistuksesta, erityisesti lastensuojelun erityistarpeiden huomioimisesta.

Tuloksia hyödynnetään sote-uudistuksen valmistelussa sekä kuntien ja maakuntien muutostuessa. Kysely antaa kokonaiskuvan lastensuojelun tämänhetkisestä tilanteesta kansallisella tasolla. Aineistosta kootaan myös maakuntakohtaiset tarkastelut  hyödynnettäväksi maakuntien sote-valmistelussa.

Lastensuojelun järjestämisestä Manner-Suomessa vastaa tällä hetkellä 180 järjestäjätahoa: 139 kuntaa järjestää lastensuojelunsa itse, 22 kuntayhtymää järjestää lastensuojelun 118 kunnalle ja 19 vastuukuntaa järjestää lastensuojelun 38 kunnalle.

Järjestäjätahojen määrä on huomattavasti vähentynyt viiden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, jolloin Kuntaliitto selvitti edellisen kerran lastensuojelun tilannetta. Kuntayhtymä lastensuojelun järjestäjätahona on vahvistunut. Kuntayhtymien järjestämisvastuulla on nyt 42 kuntaa enemmän kuin viisi vuotta aiemmin. Vastaavasti muut järjestämistavat, vastuukuntamalli ja kunta itse palvelujen järjestäjänä ovat vähentyneet.

Kyselyn tuloksia julkaistaan jo ennen loppuraportin ilmestymistä, jotta kuntakentän näkemykset saadaan sote-valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden tietoon. Loppuraportti julkistetaan sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivillä Kuntatalolla 6.-7.2.2018.

Vuoden 2012 lastensuojelun kuntakyselyn loppuraportti

Tags