Kuntaliitto on tehnyt esityksen JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta-suosituksen päivittämisestä

Hankkeen tavoite, tarkoitus, lopputulokset

Suomen Kuntaliiton johdolla toteutetussa KuntaGML -nimisessä projektissa laadittiin asemakaavan pohjakartan ja asemakaavatiedon tiedonsiirrossa käytettävät GML-muotoiset skeemat ja näitä palveleva tietopalvelun rajapintakuvaus (15.12.2010). Suositusta on päivitetty 5.10.2012. KuntaGML-tiedonsiirtoskeemoja pidetään yllä kuntien lukuun Suomen Kuntaliiton organisoimina kehityshankkeina ja julkaistaan Kuntaliiton sivuilla osana KuntaGML-skeemakokonaisuutta https://api.kuntatietopalvelu.fi/gml/ sekä skeemojen ylläpidon projektivaiheessa www. paikkatietopalvelu.fi-sivuilla. Kunnat käyttävät JHS178 mukaisia tiedonsiirtoskeemoja kuntien sähköisissä asiointipalveluissa sekä tiedonsiirrossa eri järjestelmien välillä.

Tavoitteena on tarpeen mukaan päivittää suosituksen rakennetta ja sisältöä sekä liitteinä julkaistua asemakaavatiedon kansallista tiedonsiirtoskeemaa kuntien toimintaympäristössä sekä lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta.

Työn lopputuloksena on ajantasaistettu JHS178 suositus sekä kansallinen asemakaavatiedon

Päivityshankkeen puheenjohtaja nimetään Suomen Kuntaliitosta. Työryhmän jäseniksi nimetään kuntaedustajat kunnista, joilla on laaja kokemus JHS178 soveltamisesta sähköisissä palveluissa (Lahti, Espoo, Jyväskylä, Turku, Helsinki ja Tampere), nykyisen suosituksen laatimisesta vastanneen tahon, NostoConsulting Oy:n edustaja sekä ympäristöhallinnon edustajia tarpeen mukaan. Lisäksi työryhmään kutsutaan kuntien käyttämien tietojärjestelmätoimittajien sekä kaavoituksen asiantuntijoita, jotta varmistetaan suosituksen toteutettavuus kustannustehokkaasti.

Hankkeen perustelut

Yhteiskunta on järjestäytymässä sähköisten palvelujen sekä prosessien verkoiksi. Kunnat rakennetun ympäristön keskisenä toimijana julkaisevat prosesseistaan ajantasaista tietoa yhteiskunnan käyttöön käyttäen JHS178 suosituksen mukaista paikkatietopalveluja. Suositusosan sekä liitteiden ajantasaisuus on tarpeen tarkistaa sähköisten palveluiden käytön lisääntyessä. Suosituksen liitteenä olevan asemakaavatiedon KuntaGML- tietomallilla tulee voida julkaista voimassa olevien asemakaavojen tietosisältö sähköisten palveluiden käyttöön sekä tulkita EU:n Inspire direktiivin mukainen yleistetty tietomalli.               

Tagit
Matti Holopainen

Matti Holopainen

Maapolitiikan kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2269, +358 50 563 4622
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kuntien teknisen sektorin toimintaprosessit
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus