Kuntapäivät järjestetään nyt vaalipiireittäin

Kuntaliiton ylin päättävä elin eli valtuusto muuttaa nimeään ja samalla muuttuu myös valintatapa. Jatkossa valtuuston korvaa valtuuskunta, johon valitaan 76 jäsentä. Uusi valtuuskunta aloittaa työnsä helmikuussa 2018.

Aikaisemmin Kuntaliiton valtuusto on valittu kerran neljässä vuodessa valtakunnallisilla Kuntapäivillä, mutta tänä syksynä tulevan valtuuskunnan jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustoissa suoritettavilla vaaleilla. Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät nimeävät ehdokaslistat vaaleihin. Yhteensä Kuntapäivät tullaan siis järjestämään 12 paikkakunnalla 5.9. ja 20.10. välisenä aikana

Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.

Kunnanhallitus tai valtuusto valitsee edustajat ja varaedustajat kokoukseen. Kunnalla on 1 - 4 kokousedustajaa kunnan asukasluvun mukaan määräytyen.