Kuntasektorilla käyttöönottovelvoite Suomi.fi palveluihin tänä vuonna

Kansallisessa palveluarkkitehtuuriohjelmassa (KaPA) rakennetaan Suomelle digitaalisen infrastruktuurin, joka parantaa merkittävästi kansalaisille ja yrityksille tarjottavia julkishallinnon palveluita. KaPAsta tuotetaan yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluita, joita kutsutaan Suomi.fi -palveluiksi.

Laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) velvoitetaan myös kuntia ja kuntayhtymiä käyttämään tukipalveluita eli Suomi.fi-palveluja. Palveluiden käyttöönottovelvoite tulee jo tänä vuonna, joten viimeistään nyt pitää ryhtyä toimeen.

Kuntaliittoon perustettu Kunta-KaPA toimisto tukee ja edesauttaa kuntasektorin Suomi.fi -palveluiden käyttöönottoa. Kunta-KaPAn tarjoama neuvonta on maksutonta. Kunta-KaPA järjestää teematyöpajoja sekä alueseminaareja. Autamme myös rahoitushakemuksiin liittyvissä asioissa.

Mistä aloittaa?

Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) käyttöönottovelvoite 1.7.2017 mennessä​

Palvelutietovaranto on keskitetty kansallinen tietovaranto, johon organisaatiot tuottavat asiakaslähtöiset kuvaukset palveluistaan. Laki (571/2016) velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä kuvaamaan vähintään lakisääteiset palvelunsa Palvelutietovarantoon 1.7.2017 mennessä. Palvelutietovarannon käyttöönotto vie arviolta 3-7 kuukautta. Väestörekisterikeskus järjestää runsaasti koulutuksia PTV-työn tukemiseksi. Kunta/kuntayhtymä voi varata myös oman kaksituntisen PTV-työpajan työn käynnistyksen tueksi. Työpajat nyt varattavissa PTV-koulutukset -sivustolta. VM tukee taloudellisesti PTV:n käyttöönottoa. Tukisumma määräytyy kuntakoon mukaan. Lisätietoja: http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri-tukea-liittymiseen

Suomi.fi -tunnistus, Vetuma-asiakkaiden siirtyminen 30.9.2017 mennessä

Suomi.fi -tunnistus tarjoaa Suomen kansalaisen vahvan sähköisen tunnistamisen eri tunnistusvälineillä. Suomi.fi-tunnistus korvaa Vetuma-palvelun, joka poistuu käytöstä vuoden 2017 lopussa. Vetumaa käyttävien asiointipalveluiden on aloitettava Suomi.fi-tunnistukseen siirtyminen mahdollisimman pian.  Siirtymisen pitää olla valmis 30.9.2017 mennessä. Tämän jälkeen siirtyvien osalta VRK ei takaa, että asiointipalvelu on käytettävissä heti vuoden 2018 alussa. VM tukee rahallisesti Vetumasta Suomi.fi-tunnistukseen siirtymistä. Tukisumma määräytyy Vetuma-tunnistusten v.2015 suurivolyymisimmän kuukauden mukaan. Lisätietoja: http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri-tukea-liittymiseen 

Kaikki Suomi.fi -palvelut löydät osoitteesta www.esuomi.fi. Sivuilta löydät Suomi.fi palveluiden esittelyvideot sekä palveluiden käyttöönottotilanteet sekä valtion-, että kuntasektorin osalta. Laista (571/2016) löydät pikaoppaan osoitteesta: http://vm.fi/kapa-laki-pikaopas   

Lisätietoja: Jaana Nevalainen (etunimi.sukunimi(a)kuntaliitto.fi)

Tagit