Kuntauutinen on julkaistu 31.1. ja sitä on päivitetty 13.2.2017

Kuntatieto-ohjelma muuttaa kuntien ja kuntayhtymien taloustiedon raportointia - valmistautuminen tulisi aloittaa nyt

Jo useamman vuoden toimineessa Kuntatieto-ohjelmassa on kehitetty kuntien taloustiedon raportointia ja valmisteltu kuntien talousraportoinnin siirtämistä Tilastokeskukselta Valtiokonttoriin, jonne perustetaan uusi tietopalvelu. Kunnilta, kuntayhtymiltä ja maakunnilta edellytetään vuoden 2019 alusta lähtien automaattista taloustietojen raportointia Valtionkonttorin Tilinpäätös 2.0 -palveluun kuukausittain.

Tämä koskee tilinpäätöstietoja ja palvelukohtaisia kustannustietoja, jotka korvaavat Tilastokeskuksen nykyisen tehtäväluokituksen. Samalla käyttöön tulee uusi raportointikoodisto eli XBRL-kieli ja kustannuslaskentatapa muuttuu JHS-suosituksissa määriteltyyn versioon. Tulevaisuudessa myös muuta kuntien ja maakuntien tiedonkeruuta ohjataan valtiokonttorin tietopalveluun.

Osana Kuntatieto-ohjelmaa on laadittu valtiovarainministeriön toimesta Tiekartta, jossa on kuvattu toimenpiteitä kuntien siirtymiseksi uuteen talousraportoinnin malliin. Muutos astuu voimaan vuoden 2019 alusta siten että maakunnat toteuttavat uutta raportointimallia alusta alkaen. Myös kuntien ja kuntayhtymien pitäisi pystyä tähän samaan aikaan. Valmistautuminen muutokseen olisi hyvä aloittaa jo nyt sekä kunnissa että tietojärjestelmätoimittajilla ja taloushallinnon palvelutaloissa, joiden ohjelmistoilla talousraportointia ja -hallintoa käytännössä tehdään.

Muutosten laajuus ja kustannukset voivat vaihdella kunnittain merkittävästi riippuen siitä, miten taloushallinto on nykyisin organisoitu, millaisia järjestelmiä on käytössä tai millaisin sopimuksin taloushallinto on järjestetty. Kunnassa on hyvä laatia kokonaiskuva, mitä erilaisia valintoja kunnassa on tehtävä. Tämän kokonaiskuvan myötä kunta voi laatia itselleen myös aikataulun ja tunnistaa resurssitarpeensa siirtymistä varten. Maakuntauudistuksen yhteydessä voidaan tunnistaa kunnan vastuulle jääviin tehtäviin liittyvät tiedot, prosessit ja tietojärjestelmät ja määrittää näihin liittyvät vastuut ja sitoumukset. Tämän selvitystyö suositellaan tehtäväksi kunnissa vuoden 2017 aikana.

Kuntaliitto tekee valtiovarainministeriön kanssa yhteistyötä Kuntatieto-ohjelmaan liittyen, mm. tukemalla JHS-suositusten valmistelua. Käymme myös neuvotteluja siitä, kuinka kuntia voisi kustannustehokkaimmalla tavalla tukea siirtymävaiheessa. Tähän liittyen Kuntaliitto toivoo vuoropuhelua kuntien kanssa.

Keskeisiä Kuntatieto-ohjelmassa valmisteltuja JHS-suosituksia:

 • JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

 • JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

 • JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi (valmisteilla 2017)

 • JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia ja laajennus maakuntiin (päivitetään 2017)

 • JHS XXX Kuntien ja maakuntien kustannuslaskenta (valmisteilla 2017)

 • JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien yhteiset taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit (valmisteilla 2017)

 • JHS XXX Maakuntien tililuettelo, talousarvio ja taloustietojen raportointi (valmisteilla 2017)

 • JHS XXX Maakuntien palveluluokitus (valmisteilla 2017)

 • JHS XXX Maakuntien kustannuslaskenta (valmisteilla 2017)

 • JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus (valmistuu keväällä 2017)

Linkkejä:

VM:n tilaama ehdotus tiekartaksi (esittelymateriaali muutosseminaarissa 18.1.2017): https://wiki.julkict.fi/julkict/kuntatieto/ohjelman-viestinta/muutosviestinta/6-3-1-ohjelman-muutosseminaarit/kuntatieto-ohjelman-muutosseminaari-5

Linkki JHS-sivuille: http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations

Kuntaliitto jätti lausunnon Kuntatieto-ohjelmasta 20.1.2017. Lausunto löytyy kuntaliitto.fin lausuntosivuilta: https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2017/kuntatieto-ohjelman-toimeenpanoa-koskevasta-loppuraportista

Tagit
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
 • valtionosuusasiat
 • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
 • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
 • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu