Kuntatieto-ohjelma toteutumassa 2020

Valtiovarainministeriön Kuntatieto-ohjelmassa kehitetyn kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käyttöönotto siirtyy vuodella eteenpäin. Kuntatieto-ohjelma on siten mukautumassa maakuntauudistuksen aikatauluihin. Tilastokeskuksen tiedonkeruuvastuu siirtyy Valtiokonttorille vuoden 2020 alusta vaiheittain. Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluun kerätään automatisoidusti kuntien, kuntayhtymien sekä maakuntien taloustiedot, jotka yhdistetään valtion organisaatioiden tiedonkeruuseen keskitetyssä julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelussa.

Kuntien pitää varautua tulevaan muutokseen hyvissä ajoin. Ensimmäiset Valtiokonttorille siirrettävät tiedot ovat vuoden 2020 talousarviot, jota seuraavat osavuositiedot ja  tilinpäätöstiedot sekä myöhemmin kerättävät tarkemmat palvelukohtaiset kustannustiedot. Tiedonkeruuta on tarkoitus nopeuttaa huomattavasti nykyisestä ja tiedot siirretään Valtiokonttorin ilmoituspalveluun XBRL-standardia hyväksikäyttäen. XBRL-standardi on kansainvälinen taloustietojen kuten tilinpäätöksen sähköiseen tiedonsiirtoon kehitetty talouden raportointikoodisto.

Kuntien ja maakuntien taloustiedot siirretään siis vuodesta 2020 Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluun.

Tavoiteaikatauluja kuntien ja maakuntien taloustietojen raportoinnille ja tietojen hyödyntämiselle

 • Kuntien ja maakuntien taloustiedon luokitukset, määritykset, koodistot ja ohjeet käytössä kansallisissa yhteentoimivuuspalveluissa ja Valtiokonttorin palveluissa 6/2018 (JHS-hankkeet)
 • Kuntien ja maakuntien taloustietojen ilmoituspalvelu käyttöönotettavissa 6/2018
 • Talousarviot vuodesta 2020 voidaan ilmoittaa ilmoituspalveluun 12/2019
 • Kuukausittaiset tulo- ja menotiedot vuodesta 2020 voidaan ilmoittaa ilmoituspalveluun 2/2020
 • Neljännesvuosittaiset tilinpäätöstiedot vuodesta 2020 voidaan ilmoittaa ilmoituspalveluun 4/2020
 • Tilinpäätös 2020 I voidaan ilmoittaa ilmoituspalveluun 2/2021
 • Tilinpäätös 2020 II voidaan ilmoittaa ilmoituspalveluun 4/2021
 • Tilinpäätös 2020 III ja palvelukohtaiset kustannustiedot voidaan ilmoittaa ilmoituspalveluun 6/2021
 • Toimialakohtaiset kustannustiedot (esim. opetustoimi, sairaala/toimipaikkakohtaiset kustannukset) voidaan ilmoittaa ilmoituspalveluun 6/2021
 • Valtiokonttorin raportointipalvelusta on saatavissa valmisraportteja (ja avoimen rajapinnan kautta) kertyneestä tiedosta tietojen toimittamisen aikataulun mukaisesti.
 • Vuosina 2018-2019 tietopohja perustuu nykyisiin kunta-pohjaisiin tietoihin ja määrittelyihin
 • Aikataulu tarkentuu maakuntauudistuksen viivästymisen vuoksi!

Siirtymävaihe ja pilotointi

Kuntien ja maakuntien ensisijainen tietojentoimitustapa on vuoden 2020 alusta alkaen XBRL-muotoinen aineisto Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluun. Myös mahdollisuus CSV-muotoisen aineiston toimittamiseen on olemassa. Tilastokeskuksen nykymuotoinen lomakepohjainen ja CSV-muotoinen tiedonkeruu toimii siirtymäkauden ajan toissijaisena tietojenkeruukanavana. Siirtymäkauden pituus ei tosin ole vielä tiedossa.

Valtiokonttori tarjoaa nyt mahdollisuutta testata XBRL-muotoisen aineiston tuottamista, lähettämistä ja tietojen tarkistamista. Aineiston ei tarvitse olla suuri, eikä sisällön tarvitse olla todenperäistä. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi kunnan tase, tulos- tai rahoituslaskelma. Mikäli XBRL-muotoisen aineiston testaaminen kiinnostaa, ota yhteyttä Valtiokonttorissa Anne Melaseen, anne.melanen(at)valtiokonttori.fi

Ulkoinen raportointi ja JHS-suositukset

Kuntien ja maakuntien ulkoista talousraportointia ohjataan jatkossa JHS-suosituksin (julkisen hallinnon suositus). Suosituksia ylläpidetään vuosittain ja niiden sitovuutta selvitetään parhaillaan. On todennäköistä, että kunnilta, kuntayhtymiltä ja maakunnilta tullaan edellyttämään JHS-suositusten käyttöä asetukseen perustuen. Keskeisimmät taloutta ja talousraportointia koskevat JHS-suositukset ovat:

 • JHS tililuettelo (”tililuettelomalli”)
 • JHS talousarvio ja suunnitelma
 • JHS taloustietojen raportointi
 • JHS kustannuslaskenta
 • JHS palveluluokitus.

JHS-suositukset laaditaan erikseen sekä kunta- että maakuntapuolelle.

Valtiovarainministeriö järjestää suositusten käyttöönoton tueksi koulutusta ensimmäisen kerran syksyllä 2017. Tulevista koulutuksista tiedotetaan valtiovarainministeriön sivuilla http://www.vm.fi

Lisätietoja Kuntatieto-ohjelmasta valtiovarainministeriössä antavat:

Jani Heikkinen
jani.heikkinen(at)vm.fi

Niina Huotari
niina.huotari(at)vm.fi

Lisää tietoa Muualla verkossa:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!